Publicerad: 2019-12-17 18:13 | Uppdaterad: 2019-12-17 18:39

Forskare vid KI antagen som Wallenberg Clinical Fellow

Jakob Wikström vid KI är en av årets tre Wallenberg Clinical Fellows. Syftet med programmet är att stimulera svenska läkares kliniska forskning. Anslaget löper över tre år och bakom satsningen står Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Porträtt av Jakob Wirström
Jakob Wikström. Foto: Markus Marcetic

Jakob Wikström, forskare vid institutionen för medicin, Solna, erhåller anslaget för projektet "Endoplasmic reticulum stress in chronic leg ulcers: a new treatment strategy?".

Jakob Wikströms forskning handlar om att hitta nya sätt att behandla besvärliga kroniska bensår. Sår på fötter eller underben som tar lång tid på sig att läka är ett stort medicinskt problem framför allt bland äldre patienter. Samtidigt är kunskapen om sårläkningsprocessen och tillgänglig behandling ofta bristfällig.

En förutsättning för att ny vävnad ska kunna växa tillbaka över såret är tillgång till proteiner som kan bygga nya celler. Men många av dessa proteiner måste först vecka sig i särskilda 3D-strukturer innan processen sätter igång. Det sker i det nätverk som omger cellkärnan, endoplasmatiska retikulum (ER). Ibland fungerar inte processen som den ska och en större mängd felveckade eller oveckade proteiner samlas i ER. Resultatet blir så kallad ER-stress. Jakob Wikströms forskargrupp vill nu studera om det är möjligt att balansera denna stress och om det i sådana fall kan bidra till att förbättra läkningen av bensår.