Publicerad: 2022-10-27 11:14 | Uppdaterad: 2022-11-01 13:53

Forskare vid FyFa och MTC tilldelas KIRI-Fellows anslag

Profilbild på Qiaolin Deng och Georgios Sotiriou, båda ståendes utomhus framför grönska
Foto Qiaolin Deng: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien. Foto Georgios Sotiriou: private collection.

Forskare vid Karolinska Institutet Qiaolin Deng och Georgios Sotiriou får KIRI-Fellows anslag 2022. KIRI- Fellows anslag finansierar en postdoc för ett gemensamt tvärvetenskapligt projekt. Projektet som får anslaget syfte är att utöka användningen av nanopartiklar som bärare för att behandla en dysfunktionell moderkaka och förbättra barnets metaboliska hälsa.

Georgios Sotiriou vid vid institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi (MTC) och Qiaolin Deng vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) tilldelas KI Research Incubator (KIRI)-Fellow postdoktor projektbidrag med tvärvetenskaplig inriktning. Bidraget tilldelas projekt “Developing cell-type specific nanoparticles to prevent fetal programming by dysfunctional placenta”.

– Ett av våra forskningsämnen i labbet är utvecklingens ursprung för hälsa och sjukdom (DoHaD), där vi studerar hur könslinjemodifieringen och negativa in-utero-exponeringar kan påverka hälsa och sårbarhet för sjukdomar hos barn. Ökande bevis, inklusive våra egna, har visat att flera livmoderförolämpningar inklusive under-/övernäring, hyperandrogenism och glukosintolerans bidrar till barns benägenhet att utveckla reproduktiva, metabola och kardiovaskulära sjukdomar. I detta projekt vill vi undersöka kausala mekanismer bakom utvecklingsprogrammering och identifiera molekylära/cellulära mål för att förhindra denna process. Vi fokuserar därför på placentadysfunktionen i en glukosintolerans musmodell som vi utvecklat. Placentan är ett övergående, men komplext organ som spelar viktiga roller i fostrets tillväxtpotential och flera embryonala defekter kan räddas genom att tillhandahålla en funktionell placenta. I detta projekt kommer vi att utöka användningen av nanopartiklar som bärare för att behandla en dysfunktionell moderkaka och förbättra den metaboliska hälsan hos avkomma, säger senior forskare och docent Qiaolin Deng, forskargruppsledare för Qiaolin Deng lab vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Uppmuntra till kreativt och innovativt samarbete

I år inrättade Kommittén för forskning KIRI för att uppmuntra till kreativt och innovativt samarbete, av multidisciplinär karaktär, inom medicin och hälsovetenskap. Anslaget främjar banbrytande tvärvetenskaplig forskning genom att finansiera en tvåårslön för en postdoc som arbetar i båda labben.

– Studien är initierad av Qiaolin och mig, och möjliggörs av KIRI-Fellows anslag. Bidraget gör att vi, inom kort, kan rekrytera en gemensam postdoc. Som, tillsammans med Qiaolin och mig, kommer att arbeta med projektet och möjliggöra ömsesidigt kunskapsutbyte mellan våra två forskargrupper, säger senior forskare och docent Georgios Sotiriou, forskargruppsledare för Georgios Sotiriou lab vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet.

– De patienter som kommer att gynnas är barn som är födda från mammor med dysfunktionella moderkakor. Den tänkta behandlingen kommer att använda riktade nanobärare för att förbättra funktionerna hos en placenta in-utero som i sin tur förhindrar embryonala defekter, säger Georgios Sotiriou.