Publicerad: 2022-11-22 15:46 | Uppdaterad: 2022-11-22 16:06

Forskare vid CLINTEC får Karolinska Institutets konsolideringsbidrag

Pauliina Damdimopoulou
Pauliina Damdimopoulou, docent vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Foto: Ulf Sirborn

Kommittén för forskning har valt ut nio forskare som får fem års finansiering.

Vi gratulerar Pauliina Damdimopoulou, vid enheten för obstetrik och gynekologi, som med sitt forskningsprojekt ”Decoding human ovaries from birth to menopause for reproductive medicine and toxicology” var en av de nio forskare som valdes ut för femårig finansiering. Antalet behöriga sökande var 71 personer. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön.

– Det här är en helt fantastisk möjlighet att kunna fokusera på forskningen! Min vision är en säker miljö där i framtiden kemikalier och andra kontaminanter inte sätter kvinnors fertilitet i fara, berättar Pauliina Damdimopoulou.