Publicerad: 2021-04-23 15:11 | Uppdaterad: 2021-04-28 09:03

Förnyat stöd från SI för utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030

Karolinska Institutet har återigen beviljats finansiellt stöd från Svenska Institutet (SI) för att genomföra två kapacitetshöjande utbildningsprogram för yrkesverksamma i Afrika. Utbildningsprogrammen kommer att ges på distans under 2021-2022.

De globala målen
De globala målen

Utbildningar som främjar innovation och genomförandet av Agenda 2030

Utbildningsprogrammen är en del av "SI Public Sector Innovation Programme", genom vilket SI verkar för att främja innovation inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer. Målet med programmen är att bidra till innovation inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Finansieringen innebär för KI en förlängning av sedan tidigare beviljade utbildningsprogram som gavs under 2020- 2021.  

Det ena programmet koordineras av Institutionen för global folkhälsa och det andra av Institutionen för kvinnors och barns hälsa, båda i samarbete med flera lärosäten i Afrika. Utbildningsprogrammen kommer även genomföras inom ramen för Centre of Excellence for Sustainable Health, ett kompetenscentrum för hållbar hälsa. Utbildningarna går på distans under 2021- 2022. Båda utbildningarna har gemensamt att de fokuserar på att leda och organisera för innovation och att utveckla smarta välfärdstjänster.

Dr Charles Batte
Dr Charles Batte

Konkreta verktyg, nätverk och samarbete på flera plan

Utbildningen, ”Managing Innovation for Sustainable Health”, som koordineras av Institutionen för global folkhälsa riktar sig till yrkesverksamma i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Somalia. Den har tagits fram i partnerskap med innovationsspecialisterna Tinkr och lärosäten i dessa länder.

-Tillsammans har vi lyckats ta fram en utbildning där deltagarna får konkreta verktyg för att främja innovation och hållbar hälsa. Vi ser också att deltagarna har skapat starka nätverk som jag tror kommer att leva vidare även efter att utbildningen tagit slut, säger Dr Charles Batte, programkoordinator för utbildningen vid Makerere University i Uganda.

Helena Lindgren
Helena Lindgren

Den andra utbildningen, “Capacity building training programme for public health officials in maternal and child health" riktar sig till främst till sjuksköterskor och barnmorskor med ledande befattningar inom myndigheter och sjukhus i Etiopien, Kenya och Malawi.

- Det är väldigt roligt att vi kan erbjuda detta program igen. Den ger deltagarna verktyg för att bättre kunna hantera låga hälsoindikatorer inom mödra- och barnhälsovården. Stort fokus läggs på att stärka barnmorskans förmåga att samarbeta med andra professioner inom hälso- och sjukvården, förklarar Helena Lindgren, kursansvarig för utbildningen som ges av Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Om SI Public Sector Innovation Programme  

Utbildningsprogrammen är finansierade av Svenska institutet och är en del av SI Public Sector Innovation Programme. Inom ramen för programmet genomför universitet och högskolor åtta utbildningar som riktar sig till tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor i ett tjugotal länder. Syftet är att utbilda personer som kan bidra till innovation och förnyelse i offentlig sektor och stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.