Publicerad: 2015-04-01 09:33 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:19

Förbättrat omhändertagande av nyfödda i Uganda

Med relativt enkla åtgärder som når de fattigaste familjerna kan livräddande traditioner under graviditet, förlossning och nyföddhetstiden förbättras i Uganda, enligt en randomiserad studie som gjorts i samarbete mellan bland annat Karolinska Institutet och Makerere universitet i Uganda. Resultaten rapporteras i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Global Health Action.

Barnadödligheten i Uganda minskar. Men förbättringarna går långsammare när det gäller dödsfall bland nyfödda och dödföddhet. En stor del av dessa dödsfall skulle kunna förebyggas.

I Uganda Newborn Study undersökte forskarna effekten av ett vårdpaket som kopplade ihop familjer, lokala hälsoarbetare och vårdinrättningar på landsbygden i Uganda. I hälften av byarna utbildades volontärer från byn. Dessa gjorde två rådgivande hembesök hos gravida kvinnor före förlossningen och tre besök den första veckan efter. Forskarna fann att beteenden som minskar dödligheten under nyföddhetsperioden kunde förstärkas genom denna interaktion. Amning, hudkontakt direkt efter förlossningen, senareläggande av barnets första bad och hygienisk skötsel av navelsträngen förekom i högre utsträckning i den grupp kvinnor som fått hembesök jämfört med kontrollgruppen.

Studien, som invigdes av Karolinska Institutets förra rektor Harriet Wallberg under hennes Ugandabesök, har bidragit till att bygga upp forskningskapacitet i landet. Den har hittills resulterat i två doktorsavhandlingar i samarbete mellan Karolinska Institutet och Makerere universitet. Studiens resultat och material utgör nu Ugandas hälsoministeriums riktlinjer på området.

Stefan Peterson, som är anknuten till institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Makerere universitet, är en av de ansvariga forskarna bakom studien:

– Vi är särskilt glada över att studien har lett till en doktorsexamen för två ugandiska doktorer, som nu är experter inom forskning kring nyföddas hälsa. Kapacitetsutveckling bör vara en del av alla forskningsstudier och det är så vi bygger upp nationella nätverk av forskare, säger han i ett internationellt pressmeddelande från tidskriften.

Peter Waiswa. Foto: Makerere University.

Bland författarna till artiklarna finns bland andra Mariam Claeson från Gates Foundation, som utnämnts till hedersdoktor vid Karolinska Institutet år 2015, och Peter Waiswa som är forskare på Makerere universitet och Karolinska Institutet. Forskningen har finansierats av det Sida-stödda samarbetet mellan de båda universiteten samt Rädda Barnen genom ett anslag från Bill och Melinda Gates stiftelse, på vars blog studien även diskuteras.

Tidskriften Global Health Action är baserad i Umeå och specialnumret ”Special Issue: Newborn health in Uganda” innehåller nio vetenskapliga artiklar relaterade till Uganda Newborn Study och är öppet för alla online.

Läs mer här.

Text: Karin Söderlund Leifler