Publicerad: 2019-04-30 14:09 | Uppdaterad: 2019-05-16 11:35

Fler individuella MSCA-anslag till KI

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är samlingsnamnet för EU-kommissionens program riktat till forskares karriärutveckling. Karolinska Institutet har nu tilldelats värdskap för 6 nya så kallade individual fellowships – individuella anslag – inom MSCA med en finansiering på totalt 12,6 miljoner kronor (1,2 miljoner euro).

Marie Skłodowska-Curie ActionsDe enskilda anslagen täcker vanligen två års lön och kostnader för bland annat resor, forskning och utbildning. Ansökan sker i samverkan med en gruppledare vid det mottagande organisation. Syftet med det individuella MSCA-programmet är att erbjuda yngre, framgångsrika forskare en möjlighet till internationell karriär och utveckling inom sina respektive områden.

Följande ansökningar kopplade till KI i MSCA-utlysningen från 2018 har tilldelats anslag:

Projekt: Imaging tumor vessels as a marker for p53 mutation status in cancer (IMaP)
Anslagstagare: Pavitra Kannan
Gruppledare: Sir David Lane, institutionen för cell och molekylärbiologi

Projekt: Plasma cell heterogeneity and dynamics in patient tumors (PCinBC)
Anslagstagare: Camilla Engblom
Gruppledare: Jonas Frisén, institutionen för cell och molekylärbiologi

Projekt: The molecular diversity of regeneration in the zebrafish spinal cord (SCSC)
Anslagstagare: Kimberly Siletti
Gruppledare: Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Projekt: Synthetic Natural Killer Cells for Immunotherapy (SYNKIT)
Anslagstagare: Quirin Hammer
Gruppledare: Karl-Johan Malmberg, institutionen för medicin Huddinge

Projekt: Ribosomal frameshifts as a novel mechanism to control RNA turnover in stress (TERMINATOR)
Anslagstagare: Lilit Nersisyan
Gruppledare: Vicente Pelechano, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Projekt: Transcriptional characterization of human postnatal and adult neural progenitors and of the stem cell niches (HUMANE).
Anslagstagare: Ionut Dumitri.
Gruppledare: Jonas Frisén, institutionen för cell och molekylärbiologi