Publicerad: 2019-02-01 11:34 | Uppdaterad: 2019-02-01 12:21

Fem KI-forskare får totalt cirka 27 miljoner kronor från AFA Försäkring

Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt har de långa sjukskrivningarna ökat på senare år bland yngre. Fem projekt vid Karolinska Institutet får totalt 27 av de 40 miljoner kronor som AFA Försäkring satsar på unga i arbetslivet.

Forskningsprojekten ska under fyra år studera de ungas förutsättningar i arbetslivet. Målet är att programmet ska resultera i konkreta åtgärder som kan bidra till att unga får en god och hälsosam start på yrkeslivet. Projekten vid KI är:

  • Emma Björkenstam vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas 4 118 000 kronor för projektet ”Depression/ångestsyndrom samt sjukfrånvaro bland unga arbetare i privat sektor – mönster och betydelsen av arbetsmiljöfaktorer”
  • Petter Gustavsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 5 647 000 kronor för projektet ”Onboarding version 2.0: Strategier för att förebygga negativa konsekvenser av stress hos unga vuxna”
  • Ritva Rissanen vid institutionen för folkhälsovetenskap tilldelas 5 153 000 kronor för projektet ”Återgång i arbete och sjukskrivningsmönster efter en arbetsskada bland unga”
  • Magnus Helgesson vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 5 313 000 kronor för projektet ”Hyperaktivitetsstörningar bland unga vuxna inom privat sektor – hur påverkar diagnos och medicinering senare arbetsanknytning och sjukfrånvaro?”
  • Christina Björklund vid Institutet för miljömedicin tilldelas 5 700 000 kronor för projektet ”Visst vill jag vara chef! En studie av unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv”