Publicerad: 2015-08-12 10:53 | Uppdaterad: 2022-05-10 17:26

Fem forskningsprojekt får anslag från AFA Försäkring

I årets andra anslagsomgång har AFA Försäkring beviljat drygt 32 miljoner kronor i anslag till 13 nya forskningsprojekt. Karolinska Institutet får 12,5 miljoner kronor till fem olika projekt. Gemensamt för projekten är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Torbjörn Åkerstedt vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 2,3 miljoner kronor för att undersöka hur trötthet utvecklas över tid relaterat till fysisk och mental arbetsbelastning samt sömn.

John Axelsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 2,6 miljoner kronor för att undersöka hur lång tid det tar innan läkares kognitiva funktioner och beslutsförmåga är återställd efter uppvaknande, hur de sover under jourpass, och faktorer som påverkar läkares sömn och funktionsförmåga.

Mats Brommels vid institutionen för lärande, informatik, management och etik får 2,8 miljoner kronor för att identifiera stressfaktorer, strategier och ledarskapselement i det dagliga arbetet bland yngre läkare.

Pernilla Wiebert vid Institutet för miljömedicin får 2,5 miljoner kronor att undersöka hur yrkesexponering för olika typer av luftföroreningar är kopplat till insjuknande i KOL.

Mikael Forsman vid Institutet för miljömedicin får 2,2 miljoner kronor för att testa en ny mätstrategi för att objektivt kvantifiera belastningsnivån för en yrkesgrupp.

AFA Försäkring är Sveriges största forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa och satsar varje år ungefär 150 miljoner kronor på stöd till forskning och utveckling.

Läs mer om anslagen i omgång 2 2015 på AFA Försäkrings webbplats.