Publicerad: 2020-06-29 11:10 | Uppdaterad: 2020-06-30 08:02

Fem forskare vid NVS får forskningsbidrag från Hjärnfonden 2020

Jaan-Olle Andressoo, Sektionen för neurogeriatrik
"Developmental timing of GDNF expression - implications in ADHD/ASD and schizophrenia”

Caroline Graff, Sektionen för neurogeriatrik
”Translationella genetiska studier på Alzheimer och Frontallobsdemens”

Miia Kivipelto, Sektionen för klinisk geriatrik
”Multidomäna interventioner för att förebygga Alzheimer (MIND-AD): Nya biomarkör”

Per Nilsson, Sektionen för neurogeriatrik
”Autofagi som terapi för tau-patologin i Alzheimers sjukdom”

Eric Westman, Sektionen för klinisk geriatrik
”En hjärnavbildningsstudie för att förstå heterogeniteten i Alzheimers sjukdom”