Publicerad: 2022-05-03 13:12 | Uppdaterad: 2022-05-03 13:12

Evolution – tagen på bar gärning

grafisk illustration
Masken C. elegans’ DAF-19 protein, en RFX transkriptionsfaktor, kontrollerar utvecklingen och den övergripande biologin av cilier. DAF-19 reglerar genuttryck av ett stort antal allmäna ciliära målgener genom att binda till normala X-box-promotormotiv (sekvenslogotyp eller "ord" längst ner till vänster). I vissa typer av nervceller med cilier (IL2) orsakar dock DAF-19M samt DAF-19C protein-isoformerna en evolutionär och funktionell förändring genom att företrädesvis binda till X-box-promotormotiv-varianter (sekvenslogotyp eller "ord" längst ner till höger), vilket leder till ciliära specialiseringar och förändrat beteende. Illustration: Peter Swoboda

Cilier är signaleringsstrukturer som skjuter ut från cellytor som antenner. Hos människor är många olika celltyper cilierade. Hur cilier och deras identitet, samt funktionella specialiseringar, skapas och upprätthålls är ofta avgörande för cellfunktionen. Nyligen har forskare funnit hur det går till att ett protein, en transkriptionsfaktor, som främst kontrollerar ciliernas övergripande biologi kan byta till att kontrollera ciliära specialiseringar och därigenom förändra cellernas beteende.

Defekta cilier kan orsaka komplexa mänskliga störningar, ciliopatier, vilka återspeglar mångfalden av cilierade celler och deras funktioner. Att förstå ciliernas biologi och signaleringsfunktioner är första steget mot att så småningom hitta behandlingar.

I en studie ledd av Peter Swoboda, Associate Professor vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, och Professor Junho Lee, från Seoul National University i Sydkorea, fann de hur DAF-19 proteinet, en RFX transkriptionsfaktor, som främst kontrollerar ciliernas övergripande biologi byter till att kontrollera ciliära specialiseringar och därigenom förändra cellernas beteende. Studien är publicerad i tidskriften "Cell Reports" och mer information finns här på engelska.

foto av tre män som står bredvid varandra
Junho Lee (vänster) och Peter Swoboda (mitten) besöker chefen för "International Office" vid Seoul National University, Korea. Foto: Privat