Publicerad: 2013-06-18 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 15:57

Ett steg närmare nytt läkemedel mot myelom

Forskare vid Karolinska Institutet presenterar i en studie i vetenskapstidskriften Clinical Cancer Research en ny läkemedelskandidat mot blodcancerformen multipelt myelom. Läkemedlet kallas melflufen och ska nu genomgå en större klinisk prövning i regi av ett läkemedelsföretag. Forskarna hoppas också att preparatet, som söker sig till cancertumörer och där aktiverar celldöd, på sikt ska kunna användas mot fler cancerformer.

– Vi har i samarbete med kemister vid Chalmers i Göteborg och farmakologer vid Uppsala universitet konstruerat små peptider med DNA-reaktiva komponenter som binder till DNA i cancercellerna. Precis som proteiner består peptider av en kedja av aminosyror. Effekten av läkemedlet beror bland annat på hur dess aminosyrasekvens är utformad, säger professor Rolf Lewensohn, som lett forskningsarbetet.

Upptaget i tumören sker med hjälp av så kallade peptidaser, som bryter upp bindningarna i aminosyrakedjorna. I nästa steg levereras den aktiva DNA-bindande komponenten till tumörcellens kärna och DNA och orsakar där skador som i sin tur aktiverar celldöd. Mängden peptidaser som behövs för frisättningen av den aktiva komponenten i läkemedlet varierar mellan olika tumörer och är av betydelse för läkemedlets effekt. Förutom genom peptidaser, styrs effekten också av vilken förmåga tumören har att skydda sig mot det som är läkemedlet mål, nämligen att orsaka skador i tumörens DNA.

I studien i Clinical Cancer Research visar forskarna att cancerceller tagna från patienter med multipelt myelom, en tumörform som utgår från benmärgens plasmaceller, visar god känslighet för melflufen och att de sjuka cellerna avlägsnas genom bland annat programmerad celldöd. Forskargruppen har också visat att cancerceller från patienter som uppvisar resistens mot en rad andra läkemedel som används vid multipelt myelom är mycket känsliga för melflufen, vilket öppnar för nya behandlingsmöjligheter. Det är sedan tidigare känt att benmärgens stromaceller (stödjevävnad) kan förhindra celldöd i myelom-celler. I den aktuella studien framgår att melflufen kan aktivera celldöd även i närvaro av stromaceller.

– Vi ska nu studera möjligheter till vidareutveckling av den aktuella läkemedelsprincipen och också undersöka vid vilka andra tumörformer läkemedlet är aktivt, säger Rolf Lewensohn.

Melflufen har genomgått en första klinisk prövning i Sverige (fas I) och har nu gått vidare till en större kliniskt prövning (fas II) på patienter i USA och Europa. De kliniska prövningarna görs i samarbete med forskare vid Dana Farber Cancer Institute i Boston, USA och i regi av Oncopeptides AB, ett läkemedelsföretag som Rolf Lewensohn varit med och grundat. Projektet presenterades också nyligen vid European Hematology Association 18th Conference i Stockholm.

Publikation

In vitro and in vivo antitumor activity of a novel alkylating agent, melphalan-flufenamide, against multiple myeloma cells.
Chauhan D, Ray A, Viktorsson K, Spira J, Paba-Prada C, Munshi N, et al
Clin. Cancer Res. 2013 Jun;19(11):3019-31