Publicerad: 2023-05-30 09:19 | Uppdaterad: 2023-05-30 09:34

Ett projekt för att stärka verksamhetsstödet i att verka inkluderande och hållbart

Projektet SiiUss (Sustainability, Inclusiveness, Integration for University Support Services) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och University of the Philippines Diliman. Projektet omfattar en kurs i professionell utveckling för adminsitrativ personal för att främja hållbarhet, inkludering och integration inom universitetets verksamhetstöd.

SiiUss kursstart online
SiiUss course start online Photo: N/A

SiiUss-kursen startades den 12 maj med ett lyckat hybridmöte. Under det första mötet fick deltagarna möjlighet att träffas, diskutera förväntningar och kursens mål. Projektet vill ge stödpersonal  verktyg och kunskap att med ett internationellt perspektiv integrera viktiga principer för hållbarhet och inkludering i sitt dagliga arbete.

Internationella par

Under kursen paras deltagarna från både Karolinska Institutet och University of the Philippines Diliman ihop i internationella tandems online, som ger en erfarenhet av sk. virtuell mobilitet. Kursen bygger på att deltagarna delar erfarenheter och ska främja interkulturell förståelse.

Om kursen

Kursen löper från maj till november 2023 och är uppdelad i månatliga moduler som täcker en rad viktiga ämnen. Modulerna berör bland annat internationalisering, förståelse av målen för hållbar utveckling (SDG), skapande av inkluderande campus, interkulturell kommunikation och globalt medborgarskap.

Genom kursen uppmuntras deltagarna i att reflektera occh relatera kursens innehåll till sitt dagliga arbete och att dela sina insikter med kollegor.

Ett inkluderande campus

Kursen avslutas med att deltagarna får i uppgift att tillämpa sina nyfunna kunskaper för att skapa praktiska lösningar i sin arbetsvardag. Genom att identifiera områden som de kan påverka kommer deltagarna att planera mindre projekt för att arbeta hållbart och inkluderande som kan bidra till ett mer inkluderande campus.

Kontakt

Karen Gustafsson Projektsamordnare