Publicerad: 2016-11-27 19:31 | Uppdaterad: 2020-06-25 15:45

Erik Hedman med medarbetare tilldelas Athenapriset

Athenapriset, som är Sveriges största pris för klinisk forskning och som ackompanjeras av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, tilldelas I år Erik Hedman med medarbetare för deras forskning kring behandling av hälsoångest och social fobi med hjälp av internetbaserat KBT.

Motiveringen lyder som följer:

Det viktigaste kriteriet för valet av pristagare till Athenapriset är att forskningen har skett i samverkan mellan sjukvård, akademi och företag. Årets pristagare har engagerat personer från Gustavsbergs vårdcentral, Psykiatri Sydväst, Karolinska institutet, Stockholms universitet och IT-företaget Chorus i utvecklingen av en evidensbaserad, väl vetenskapligt dokumenterad behandling av två folksjukdomar som orsakar de drabbade stor lidande och samhället höga kostnader. Forskningsarbetet har letts av Erik Hedman, docent i klinisk psykologi vid Karolinska institutet och akademisk samordnare vid Gustavsbergs vårdcentral.

Juryn framhåller att projektet är i sin helhet ett utmärkt exempel på hur innovation, ny teknik, klinisk forskning på hög vetenskaplig nivå och samverkan mellan engagerade aktörer kan bidra till att öka tillgängligheten och livskvaliteten för patienterna.

En längre artikel om årets pristagare har publicerats i Dagens Medicin.