Publicerad: 2015-02-06 08:24 | Uppdaterad: 2020-11-26 10:32

Erik Hedman får pris för yngre forskare

Erik Hedman vid institutionen för klinisk neurovetenskap har fått Nationalkommittén för psykologis vetenskapliga pris till yngre forskare 2014. Han belönas med 50 000 kronor.

Portrait of Erik Hedman.
Erik Hedman, credit: Ulf Sirborn. Foto: Ulf Sirborn

Priset har delats ut varje år sedan 2003 och ska gå till en framstående forskare yngre än 40 år som nyligen har disputerat. Det är andra året i rad som en forskare från KI får priset, förra året gick det till Brjánn Ljótsson.

Ur motiveringen: Erik Hedman har i sin doktorsavhandling Internet-based cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder – From efficacy to effectiveness och i sin senare forskning på ett framgångsrikt och programmatiskt sätt undersökt effekterna av kognitiv beteendeterapi för behandling av hälsoångest och socialt ångestsyndrom /…/. Pristagaren får anordna ett vetenskapligt symposium under hösten.

Erik Hedman medverkar även i senaste avsnittet från CNS podcast som produceras av institutionen för klinisk neurovetenskap.

Läs mer om Nationalkommittén för psykologi.