Publicerad: 2016-12-21 09:02 | Uppdaterad: 2018-05-30 13:37

ERC-anslag till Unnur Valdimarsdóttir

Gästprofessor Unnur Valdimarsdóttir har tilldelats ett anslag "Consolidator grant" från European Research Council (ERC) med beloppet 2 miljoner euro för projektet “Genetics of morbidity and survival after exposures to significant life stressors.“

En del av anslaget kommer att finansiera hennes studier av genetiken bakom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) bland svenskar som överlevde tsunamikatastrofen 2004.