Publicerad: 2021-03-29 09:36 | Uppdaterad: 2021-03-29 10:14

ERβ föreslagen som tilläggsbehandling vid prostatacancer

Photo of man with prostate problems at doctor's office.
Foto: iStock

Standardbehandlingen vid avancerad metastaserad prostatacancer (PCa) är androgen deprivation therapy (ADT). Och även om detta är effektivt på kort sikt kommer 1/3 av alla PCa att bli resistenta mot ADT och utveckla kastrationssresistent prostatacancer. En ny studie av Karolinska Institutet och andra visar att östrogenreceptor β (ERβ)-agonister tillsammans med ADT bör övervägas som användbara i behandlingen.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna och den femte största orsaken till att män dör av cancer. Androgen deprivation therapy (ADT) är användningen av hormoner för att orsaka kemisk kastrering och är den vanliga behandlingen vid metastaserad prostatacancer (PCa). Och även om detta är ett effektivt sätt att behandla PCa på kort sikt, så kommer vissa att bygga upp ett motstånd mot denna behandling och utveckla kastrationssresistent prostatacancer (CRPC). Så även om detta leder till att ett ökat antal patienter överlever dödlig prostatacancer, är effekten tillfällig och det finns behov av alternativ.

ERβ är en tumörundertryckare vars uttryck går förlorat då PCa utvecklas och dess roll vid PCa-behandlingar och dess förebyggande har undersökts i mer än 20 år. Denna förlust begränsar användandet av ERβ-agonister vid behandling av avancerad PCa. Men i en ny studie som publicerades idag i PNAS, av Karolinska Institutet, University of Houston, University of Texas MD Andersson Cancer Center och Barmherzige Schwestern Hospital, visas att kärntransporten av epidermal tillväxtfaktorreceptorn (EGFR) kan nedregleras genom behandling av PCa med ERβ-agonister.

Förebyggande av EGFR-kärntranslokation i PCa

Immunokemisk färgning av sekventiella sektioner i vävnadsuppsättningar antyder att ERβ uttrycktes i både luminala och basala celler. Men androgenreceptorn (AR) uttrycktes endast i luminala epitelceller och inte i basalcellerna. Detta är anledningen till att ADT kan förhindra spridning av AR-positiva cancerceller men inte har någon effekt på basala celler.

Photo of a man, leaves in the background
Professor Jan-Åke Gustafsson, corresponding author av artikeln. Foto: Anders Lindholm

Forskarna fann att behandling med medicinen finasterid var relaterad till ökad EGFR-kärntranslokation, men hos män som behandlades med finasterid och ERβ-agonist, isoflavon, fanns det mycket lite nukleär EGFR. Därför föreslår de att ERβ-agonister, genom att förhindra EGFR-nukleär translokation i PCa, kan vara användbara för att undvika utveckling av cancer driven av tyrosinkinas.

“Denna studie ger ytterligare belägg for att ERβ-agonister kan vara bra läkemedel mot vissa former av prostatacancer”, säger professor Jan-Åke Gustafsson vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI. “Detta är en forskningslinje vi tänker fortsätta att arbeta efter”, fortsätter han.

Kontakt

Jan-Åke Gustafsson Anknuten till Forskning