Publicerad: 2012-08-27 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-09 10:30

Epidemiliknande ökning av matstrupscancer

En ny studie från Karolinska Institutet och Harvard, som publiceras i vetenskapstidskriften GUT, visar att antalet personer som drabbas av matstrupscancer ökat kraftigt ända sedan 1950-talet. Forskarna går så långt att de talar om en global epidemi – med start i Storbritannien. Någon heltäckande förklaring till ökningen finns dock inte.

– Vår tolkning är att det rör sig om en ännu ej identifierad riskfaktor som introducerats relativt plötsligt, först i England och Skottland under 1950-talet och senare även i ett antal andra västländer. Mer forskning behövs nu för att finna denna riskfaktor, säger Gustaf Edgren, läkare och forskare vid institutionen för epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och även verksam vid Harvard.

Det finns två huvudtyper av cancer som drabbar matstrupen, skivepitelcancer och adenocarcinom, och det är framförallt den sistnämnda formen som forskarna sett en stadig ökning av. Sjukdomen startar normalt i nedre delen av matstrupen och drabbar över 200 personer i Sverige årligen.

De första rapporterna om att adenocarcinom i matstrupen ökade kom redan i mitten av 1980-talet.

I den aktuella studien har forskarna samlat in data som sträcker sig över en period på 54 år. Uppgifterna hämtades från 16 olika cancerregister i Australien, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Huvudanalysen fokuserade på att kartlägga ungefär när ökningen startade i respektive register.

Forskarna kunde då se ett tydligt mönster som upprepade sig i flertalet patientregister, med först en konstant mycket låg risk för cancerformen som sedan plötsligt skiftade och började öka snabbt. I vissa register tycktes ökningen ha startat redan före registren började byggas upp. Tydligt var dock att tidpunkten för när incidensökningen drog igång varierade med upp till 30 år mellan de olika registren.

Mer detaljerade analyser visade att Skottland och England var först ut med en ökning som började strax före 1960. I mitten av 1970-talet följde USA efter och först i början av 1990-talet Sverige. Något

Resultaten visar också att förekomsten av adenocarcinom i matstrupen fortsätter att öka snabbt i samtliga 16 register, utan tecken till avmattning. Vidare har män fortfarande mellan tre och nio gånger högre risk än kvinnor, ett mönster som varit mer eller mindre konstant över tid och som enligt forskarna är oförklarat.

– Det finns visserligen ett antal kända riskfaktorer för adenocarcinoma i matstrupen, bland annat sura uppstötningar och övervikt, som alla sannolikt har bidragit till ökningen. Men de här riskfaktorerna kan varken förklara hur tvärt den här epidemiliknande utvecklingen börjat eller den snabba ökningen av fall, säger Gustaf Edgren.

Publikation

A global assessment of the oesophageal adenocarcinoma epidemic.
Edgren G, Adami H, Weiderpass E, Weiderpass Vainio E, Nyrén O
Gut 2013 Oct;62(10):1406-14