Publicerad: 2012-11-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-16 14:46

Enzym förklarar kärlkramp hos diabetiker

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar i en ny studie att ett enzym kallat arginas kan spela en nyckelroll för uppkomsten av hjärtkärlsjukdom hos personer som redan har diabetes typ 2. Arginas motverkar enligt forskarna bildningen av skyddande kväveoxid i blodkärlen – och behandling som hämmar detta enzym visade sig minska risken för kärlkramp hos diabetespatienterna.

– Det här innebär att vi har en helt ny förklaringsmodell när det gäller uppkomsten av kärlkomplikationer hos dessa patienter. Vi kunde påvisa att arginas finns i flera celltyper i blodkärlsväggen, säger professor John Pernow, som lett studien.

Kärlkomplikationer hos patienter med diabetes beror på förträngningar av blodkärlen, det vill säga beläggningar av plack på kärlväggen även kallat åderförkalkning, vilket resulterar i försämrat blodflöde och syretillförsel. Detta kan bland annat leda till kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke och att man tvingas till amputation på grund av dålig blodcirkulation. Åderförkalkning drabbar oftare personer som röker och har höga nivåer av blodfetter, men risken är mest uttalad hos patienter med diabetes. Orsaken till den ökade risken för diabetespatienter att drabbas av hjärtkärlsjukdom har till stora delar varit okänd, och det saknas ännu specifik behandling som motverkar dessa komplikationer.

I den nu aktuella studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Circulation, har forskarna kartlagt funktionen av enzymet eller proteinet arginas i blodkärlen hos patienter med både diabetes typ 2 och kärlkramp. De fann då att arginas motverkar bildandet av skyddande kväveoxidmolekyler i blodkärlsväggen. Men efter att forskarna tillfört en substans som man sedan tidigare vet hämmar det aktuella enzymet kunde de se en betydande förbättring av blodkärlsfunktionen hos patienterna.

En jämförelse med patienter som hade kärlkramp men inte diabetes typ 2 visade att arginashämmare inte hade samma positiva effekt. Hos friska kontrollpersoner sågs ingen effekt av behandlingen alls.

– Kväveoxid har en mycket viktig funktion i kärlväggen. Förutom att det vidgar kärlen, fungerar ämnet förebyggande mot att plack utvecklas på insidan av kärlväggen. Men av någon anledning fungerar den här mekanismen alltså inte som den ska hos personer som har diabetes, säger John Pernow.

Totalt ingick 48 patienter i studien och forskarna planerar nu ett större uppföljande arbete för att bekräfta resultaten och utveckla behandlingen med arginashämmare. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet, Hjärtlungfonden, NovoNordisk Foundation, European Foundation for the Study of Diabetes, Gustav V och Drottning Victorias Stiftelse.

Publikation

Arginase inhibition improves endothelial function in patients with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus.
Shemyakin A, Kövamees O, Rafnsson A, Böhm F, Svenarud P, Settergren M, et al
Circulation 2012 Dec;126(25):2943-50