Publicerad: 2021-05-21 09:53 | Uppdaterad: 2021-05-25 09:38

Elin Hardells avhandling om livmodersarkom får årets pris för bästa avhandling 2020

Grattis Elin Hardell vid institutionen för onkologi-patologi som får pris för årets avhandling av Svensk förening för patologi.

Porträtt av Elin Hardell framför en poster
Elin Hardell, PhD vid institutionen för onkologi-patologi. Foto: Privat

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om livmodersarkom, en grupp av ovanliga, maligna tumörer. I tre av artiklarna i avhandlingen har vi undersökt en speciell typ av livmodersarkom, så kallade odifferentierade livmodersarkom. Tidigare har man ansett att alla patienter med odifferentierade livmodersarkom har en väldigt dålig prognos med bara ett par års överlevnad, och väldigt lite var känt om deras biologi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi kunde visa att det finns vissa patienter med odifferentierade livmodersarkom som överlever längre, och att antalet mitoser vid histologisk undersökning kan användas som prognostisk markör. I ett annan av arbetena identifierade vi molekylära subgrupper inom odifferentierade livmodersarkom med hjälp av bland annat genexpression. Fyra tumörgrupper med tecken till olika biologi och olika prognos kunde identifieras.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Förhoppningsvis kan en ökad kunskap om livmodersarkom leda till fler och bättre behandlingsalternativ i framtiden, så att prognosen för patienterna kan förbättras.

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta forska?

Efter disputationen har jag bytt forskningsgrupp och ingår numera i Johan Hartmans grupp vid institutionen för onkologi-patologi. Sedan fortsätter jag också att arbeta som specialistläkare på Klinisk patologi och cancerdiagnostik.