Publicerad: 2022-11-08 09:09 | Uppdaterad: 2022-11-08 09:15

Drygt 36 miljoner kr till NVS i forskningsmedel från Vetenskapsrådet

Nio forskare vid NVS beviljas forskningsmedel i Vetenskapsrådets senaste utlysning inom medicin och hälsa.

Foto: Pixabay

Vi gratulerar följande forskare som delar på totalt 36,6 miljoner kronor till institutionens forskning:

Maria Ankarcrona, avdelningen för neurogeriatrik, 3 000 000 kr i projektbidrag för ”Funktionella studier av organellkontakter i Alzheimers sjukdom”.

Linda Björkhem-Bergman, avdelningen för klinisk geriatrik, 2 400 000 kr i projektbidrag för "Kliniska och Translationella studier om cancerutlöst fatigue - fokus på vitamin D och immunförsvaret".

Lars E. Eriksson, avdelningen för omvårdnad, 2 400 000 kr i projektbidrag för ”Att främja tidig diagnos av lungcancer: Transdisciplinära ansatser att kombinera patientrapporterade, biomolekylära och bilddata”

Daniel Ferreira, avdelningen för klinisk geriatrik, 2 400 000 kr i projektbidrag för ”‘FindDLB’ – En ledande plattform för svensk forskning om Lewykroppsdemens”.

Erika Franzén, avdelningen för fysioterapi, 6 000 000 kr i projektbidrag för ”Park-MOVE studien: Styrning mot precisionsrehabilitering för Parkinsons sjukdom informerad av diversitet, träningsrespons och hjärnaktivitet vid rörelse”.

Sara Garcia-Ptacek, avdelningen för klinisk geriatrik, 6 000 000 kr i etableringsbidrag för ”Translationell identifiering av läkemedel för behandling av Alzheimerdemens”.

David Moulaee Conradsson, avdelningen för fysioterapi, 6 000 000 kr i etableringsbidrag för ”Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller transitorisk ischemisk attack? Utvärdering av en digital lösning för förbättrad kardiovaskulär hälsa och välmående”.

Joana Pereira, avdelningen för klinisk geriatrik, 2 400 000 kr i projektbidrag för ”En noradrenerg markör för tidig upptäckt och individuell behandling av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom”.

Hong Xu, avdelningen för klinisk geriatrik, 6 000 000 i etableringsbidrag för ”Demens och njursjukdomar: epidemiologiska försättningar för riskfaktorer och behandlingsstrategier”.