Publicerad: 2018-12-07 14:36 | Uppdaterad: 2019-05-23 10:35

Drygt 228 miljoner kronor i anslag till Karolinska Institutet från Vetenskapsråd

Elva forskare vid Karolinska institutet får sammanlagt 228 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysningar för tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa, konsolideringsbidrag och forskningsmiljö inom infektion och antibiotika.

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

 • Rochellys Diaz Heijtz, institutionen för neurovetenskap, beviljas 28,25 miljoner kronor för forskningsmiljö om betydelsen av tarmens mikrobiota för hjärnans typiska och atypiska utveckling
 • Ujjwal Neogi, institutionen för laboratoriemedicin, beviljas 24,91 miljoner kronor för forskningsmiljö om en klinisk multidisciplinär studie, baserad på trans-omics, för att förstå betydelsen av antiretroviral terapi för prematurt åldrande av immunsystemet vid hiv-infektion

Två av nio anslag gick till Karolinska Institutet, med totalt 53,16 miljoner kronor av totalt 220 miljoner kronor i beviljat belopp. Pengarna delas ut under åren 2018–2024.

Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa

KI beviljas totalt över en tredjedel av 137,4 miljoner kronor för åren 2018–2023.

 • Christina Dalman, institutionen för folkhälsovetenskap, beviljas 24,9 miljoner kronor för forskningsmiljö om tidiga insatser vid psykisk ohälsa, hur kan barriärer till vård överbryggas för nyanlända barn och unga?
 • Ellenor Mittendorfer-Rutz, institutionen för klinisk neurovetenskap, beviljas 24,9 miljoner kronor för forskningsmiljö om psykisk ohälsa och social integration bland flyktingbarn - orsaker, prognos, prevention och behandling

Konsolideringsbidrag

Flest bidrag går till Karolinska Institutet, sju av totalt 20 beviljade konsolideringsbidrag till en summa av 74,24 miljoner kronor av totalt nästan 221,5 miljoner kronor.

 • Jens Hjerling-Leffler, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, beviljas 12 miljoner kronor för sin forskning om funktionell analys av polygen risk för schizofreni: från genetik till experiment
 • Francois Lallemend, institutionen för neurovetenskap, beviljas 11 miljoner kronor för sin forskning om Funktionell karakterisering av neurala kretsar för ljudnivåbehandling
 • Johan Lundström, institutionen för klinisk neurovetenskap, beviljas 9 miljoner kronor för sin forskning om vilka centrala mekanismer som reglerar perceptuell plasticitet
 • Konstantinos Meletis, institutionen för neurovetenskap, beviljas 7,84 mijloner kronor för sin forskning om organisation och funktion av striatala nätverk
 • Jenny Mjösberg, institutionen för medicin, Huddinge, beviljas 12 miljoner kronor för sin forskning om identifiering av nya behandlingsmål för inflammatorisk tarmsjukdom med singel-cellsanalys av tarmlymfocyter
 • Andreas Olsson, institutionen för klinisk neurovetenskap, beviljas 12 miljoner kronor för sin forskning om inlärning av sociala värderingar i hotfulla och säkra miljöer
 • Åsa Wheelock, institutionen för medicin, Solna, beviljas 10,4 miljoner kronor för sin forskning om sub-fenotyper av KOL: ett systembiologiskt ramverk för att kartlägga fenotypiska och mekanistiska undergrupper av kroniskt obstruktiv lungsjukdom hos aldrig-rökare

Syftet med konsolideringsbidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att förstärka sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika

 • Birgitta Henriques-Normark, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, beviljas 25,2 miljoner kronor för forskning om att bekämpa kommensala patogener som tillhör mikrobiotan genom att angripa deras utsöndrade proteiner och sekretionssystem – SECAM
 • Mats Wahlgren, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, beviljas 25,2 miljoner kronor för forskning om resistens-utveckling som måltavla för nya läkemedel mot eukaryota parasiter

Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Två av sju bidrag går till forskare vid Karolinska Institutet. Totalt beviljades 176,4 miljoner kronor för åren 2018–2023.