Publicerad: 2017-12-05 11:38 | Uppdaterad: 2019-05-20 10:39

Djurdatabasen tick@lab

Karolinska Institutet har investerat i ett IT-system som heter tick@lab. Systemet erbjuder en integrerad plattform för hantering av alla processer avseende djurhantering, daglig drift och datahantering.

Målet är att alla djuranläggningar vid KI campus Solna kommer börja använda systemet under 2018. Syftet är att underlätta kommunikation, dokumentation, fakturering och rapportering.

Komparativ medicin har initierat implementeringen och svarar för utbildning i och administration av databasen. Huvuddelen av den kommunikation som sker idag mellan personal och forskare kommer i tick @ lab att utföras via "uppgifter", till exempel beställning av djur, parningar, genotypning och andra tjänster. Databasen skickar e-post till alla som har "uppgifter" i systemet, så det är inte nödvändigt att ständigt vara uppkopplad. Systemet är en webbläsaroberoende webbapplikation; ingen klientinstallation krävs, så du kan enkelt få åtkomst via vilken dator som helst som är ansluten till KI:s nätverk.

Systemet kommer att användas för hantering av alla typer av dokument som involverar djur t.ex. etiska tillstånd. Detta innebär att spårning av djurnummer registreras i realtid för att säkerställa att godkända nummer överensstämmer. Genom att försöksdjursloggarna finns i tick @ lab, kommer journalerna att vara enkla att följa på nätet för både personal och forskare. Det kommer inte längre att finnas något behov av att lagra försöksdjursloggar i pappersform.

Programvaran innehåller en avelsmodul som hjälper till att hantera parning och timing. Eftersom alla data är registrerade i tick @ lab, är det enkelt att skaffa rapporter från systemet - allt från data som behövs för fakturering till statistiska rapporter.