Publicerad: 2021-04-15 09:32 | Uppdaterad: 2021-04-15 09:39

Distansstudier och extrajobb inom vården blev den nya vardagen för KI-studenten Oscar

Sedan covid-19 slog till i mars 2020 har vården agerat ”frontlinje” i kampen mot det nya coronaviruset. Många KI-studenter har hoppat in och arbetat extra under den här tiden, samtidigt som de varit tvungna att anpassa sig till nya rutiner med distansstudier. En av de studenter som lyckats bolla distansstudier med extrajobb inom covid-vården är läkarstudenten Oscar Dwyer.

Oscar läser termin 9 på läkarprogrammet på Karolinska Institutet och jobbar extra på intensivvårdsavdelningen (IVA) på Södersjukhuset. Han är också engagerad i kåren, Medicinska Föreningen och i föreningen Blåslaget, som är kårens orkester och dansgrupp. Oscar berättar om sin upplevelse av att arbeta som undersköterska under pandemin. Det var i maj förra året som en äldrekursare berättade att IVA på Södersjukhuset sökte undersköterskor inför sommaren och strax därefter blev Oscar erbjuden jobbet.

- Vanligtvis jobbar jag kvällar och dagar, mellan sju och åtta timmar, men ibland också nattpass. Som undersköterska är jag den som har främsta ansvaret för omvårdnaden av patienter, då sjuksköterskorna sköter det omfattande arbetet kring medicinering. Jag jobbar väldigt nära i par med en sjuksköterska. Patienterna ofta är så pass sjuka och kräver ständig monitorering, har vi inte ansvar för fler än två eller tre patienter åt gången.

Oscar har en fika rast under ett arbetspass på IVA och sitter i blå kläder med en kaffemugg i papp
Oscar Dwyer på kafferast under ett arbetspass på IVA. Foto: Privat

Den omfattande introduktionen gav en stabil grund i arbetet

Under de första veckorna gick Oscar vid sidan om en annan erfaren undersköterska. Då många patienter på avdelningen ofta är sköra och förhållanden snabbt kan ändras är introduktionen för ny personal utförlig.

- Jag har alltid kunnat fråga någon om jag känt mig osäker på något sätt och det har verkligen underlättat att arbeta i lag och aldrig behöva stå ensam.

Oscar berättar att arbetsbelastningen ständigt varierar under ett arbetspass och att det snabbt kan gå från att vara lugnt till att det uppstår en akut situation. 

- Trots all monitorering och allt preventivt arbete, tror jag det är väldigt vanligt i den här vårdformen med snabba förändringar vilket jag upplever viktigt att anpassa sig till. Jag tror också att det är viktigt att kunna prata sinsemellan på arbetsplatsen om det som varit svårt eller inte gått som man tänkt under ett pass för att undvika stress.

Det lockar att arbeta med intensivvård även i framtiden

Oscar tycker att det har känts bra att kunna hjälpa till under arbetet mot covid-19.

- Det har varit imponerande att se uthålligheten hos de som arbetat i kampen mot viruset. 

Han berättar att han kan tänka sig att fortsätta arbeta inom intensivvård även i framtiden. Trots att det är ett intensivt arbete med långa arbetsdagar så tycker han att det är spännande.

- Det är lite nervöst att min examen bara är ett år bort! Jag är väldigt glad över att kunna vara med i de engagemang jag deltar i och hoppas kunna stanna ett tag i Stockholm, men så småningom tror jag att jag det vore bra att arbeta inom sjukvård även på andra håll i landet. Och det finns så många spännande specialiteter att arbeta inom, men intensivvård har jag absolut funderat på!