Publicerad: 2023-08-17 14:38 | Uppdaterad: 2023-08-18 09:48

Dimitris N. Chorafas pris 2023 tilldelas Sebastian Ols

Dimitris N. Chorafas Prize (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. Syftet är att stimulera unga, lovande forskare. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället. Priset delas ut i samband med Installationshögtiden den 12 oktober 2023 i Aula Medica, Karolinska Institutet.

Sebastian Ols
Sebastian Ols. Foto: Ian Haydon

Sebastian Ols vid institutionen för medicin, Solna, får priset för sin avhandling ”Cellular and molecular mechanisms for induction of broad anti-viral B cell responses through vaccination”

Prismotivering:

"Sebastian Ols försvarade nyligen en avhandling i vaccinimmunologi, där han utvecklade och förfinade metoder för att studera hur multivalenta vaccinformuleringar av nanopartiklar kan förstärka antivirala B-cellsresponser. Under sitt doktorandprojekt uppvisade han en remarkabel vetenskaplig mognad, ledarskap, medial skicklighet och inte minst en exceptionell vetenskaplig produktion som kan visa sig ha högt translationellt värde."