Publicerad: 2019-02-25 16:36 | Uppdaterad: 2019-12-09 14:05

Digitala examinationer ger nya möjligheter

Karolinska Institutet möjliggör nu för alla utbildningar att digitalisera sin examinationsverksamhet. Digitala examinationer är rättssäkra och effektiva samt ger lärare och kursadministratörer nya möjligheter att utveckla utbildningarna.

Examination är ett otroligt viktigt pedagogiskt verktyg, eftersom det styr vad studenter gör under en kurs, enligt Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid KI.

 Att kunna genomföra examinationerna digitalt öppnar för nya möjligheter, där frågor kan sättas i ett sammanhang, exempelvis en klinisk kontext, med hjälp av bild, film eller webbaserade verktyg.

Lärarnas jobb blir rättssäkrare och enklare.

Det kan vara svårt att tolka handskrivna svar, och det blir lättare att ge kommentarer och återkoppling. En del av frågorna kan dessutom rättas automatiskt vilket ger mer tid att fördjupa sig i rättning av andra frågor. Dessutom hoppas jag att det stimulerar lärarna att utveckla examinationerna. Systemet gör det enkelt att visualisera och att analysera examinationen statistiskt, säger Annika Östman Wernerson.

I slutändan kommer detta vården till nytta.

Om våra studenter examineras på ett sätt som stimulerar till att förstå och att lära på djupet, så gynnar det de framtida patienterna, säger Annika Östman Wernerson.

Datorutrustade skrivsalar

Hall with computers.
Skrivsalen Bengt Winblad i Neo, campus Flemingsberg. Foto: Joakim Jedholt

Det är skrivsalarna i BZ på campus Solna och i Neo på campus Flemingsberg som utrustats med 250 respektive 175 datorer för examination, vilket öppnar för större kurser att göra digitala examinationer. Det är resultatet av ett arbete som pågått sedan januari 2018 i samarbete mellan flera delar av KI, bland annat universitetsbiblioteket, fastighetsavdelningen, IT-avdelningen och Styrelsen för utbildning som även finansierar projektet.

Arbetet har haft två inriktningar:

  • att få in rätt utrustning och skapa förutsättningar i salarna för att kunna genomföra digitala examinationer
  • att skapa en förvaltningsorganisation som kan driva digitala examinationer in i framtiden, med frågor kring juridik, teknik och pedagogik, en organisation som är under uppbyggnad.

Valet av datorer startade med en utredning.

– Där vi ganska snart kom fram till att för att kunna garantera rättssäkra och likformiga tentor tillsammans med säker datordrift, så krävdes det av KI ägd, fast installerad utrustning, berättar projektledarna från universitetsbiblioteket, Joakim Jedholt och Bodil Moberg.

Datorerna har utrustats med programvara för att kunna genomföra digitala examinationer på KI.

– Vid en tentamen kommer de som examineras bara åt tentan plus applikationer som tillåts för examinationen, som en kalkylator eller läkemedelsinformation. Svaren lagras i molnet, inte i datorn, så om strömmen skulle gå är allt sparat, säger Bodil Moberg

Minska risk för fusk

Examination room with computers.
Skrivsalen i BZ campus Solna. Foto: Joakim Jedholt

Att minimera risken för fusk har haft hög prioritet.

– Vi har till att alla datorer har sekretessfilter och insynsskydd. I programmet kan man sätta frågorna i individuell ordning, så att inte alla jobbar med samma frågor samtidigt, vilket är betydligt svårare i traditionella papperstentor, säger Joakim Jedholt.

Projektledarna har också studerat hur andra lärosäten arbetar med digitala examinationer.

— Vi har framförallt imponerats av arbetet vid Oslo universitet där antalet e-tentor växt explosionsartat och där det finns en effektiv organisation som sköter alla examinationer. Vi har även gjort studiebesök på Stockholm, Uppsala och Göteborgs universitet, säger Joakim Jedholt.

Den första digitala examinationen i de nya skrivsalarna hålls i månadsskiftet februari-mars, inte utan anspänning hos de två projektledarna.

– Den känns lite som att gå upp på scen för första gången. Men vi är övertygade om att det kommer att fungera bra, säger Bodil Moberg.

3 fördelar med digitala examinationer

  • Ger större möjlighet för studenter att visa sina kunskaper.
  • Lärarna kan bättre bedöma studenternas svar och sina egna tentor.
  • Rättssäkerheten höjs eftersom risken för fusk och feltolkningar av svar minskar.

Kvalité och rättssäkerhet

– Vi lärare kommer att spara massor av tid när vi ska rätta, tid som vi kan använda till att förbereda frågor och analysera resultaten. Det kommer också att göra det enklare att hålla koll på examinationsuppgifter och att lagra frågor. Dessutom känns det bra ur ett hållbarhetsperspektiv att sluta dela ut pappersluntor till den enorma mängd studenter som ska examineras, säger Marie Dahlin, kursansvarig och examinator för Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke vid Läkarprogrammet KI.