Publicerad: 2023-11-17 10:15 | Uppdaterad: 2023-11-17 10:17

Debatt - utmaningar kring artificiell intelligens (AI) och den digitala omvandlingen av sjukvården

Illustration som representerar temat för AI, digital omvandling inom sjukvården.
Illustration som representerar temat för AI, digital omvandling inom sjukvården. Foto: Farhad Abtahi/AI-genererad bild.

Hajpen kring artificiell intelligens (AI) och den digitala omvandlingen av sjukvården är påtaglig, men låt oss inte glömma bort de utmaningar som följer med denna utveckling.

Farhad Abtahi, Birgitta Janerot och Heikki Teriö från institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC har bidragit till en debattartikel i Dagens Medicin som diskuterar utmaningar och möjligheter med digital omvandling inom sjukvården. 

Författarna menar att den historiska modellen för teknikintegration i sjukvården inte fungerar när det gäller digital omvandling utan där krävs egen kompetens och inflytande över teknikutvecklingen. Vidare beskrivs att sjukvården har svårt att attrahera IT- och tekniska talanger och att många som kommer in inte stannar, samt att många saknar förståelse för verksamhetens behov. Författarna jämför detta med överdriven turism som stör ekosystemet. För att lyckas med digital omvandling krävs kulturella förändringar och nytänkande kring utbildning och karriärvägar inom sjukvården. 

Slutsatsen är att sjukvården måste bli mer delaktig i utvecklingen och integrationen av ny teknik istället för att bara vara konsument.

Läs gärna hela debattartikeln i Dagens Medicin och bidra till diskussionen med dina tankar och reflektioner.
Du kan även kommentera och bidra i diskussionen på Dagens Medicins LinkedIn-sida.
 

Kontakt

Farhad Abtahi Biträdande Lektor