Publicerad: 2018-10-12 15:47 | Uppdaterad: 2018-10-12 17:13

De blev årets Ragnar Söderbergforskare i medicin

Två forskare vid Karolinska Institutet har utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2018. De två forskarna får vardera 8 miljoner i anslag från Ragnar Söderbergs stiftelse.

Anslaget delas ut till framgångsrika yngre forskare tidigt i karriären. Kriterier vid bedömningen är vetenskaplig kvalitet och forskarens potential att självständigt och framgångsrikt driva ett forskningsprojekt och bli en engagerad forskningsledare. Utöver de två från KI beviljades i år även en forskare från Lunds universitet anslag inom ramen för programmet. De två vid KI är:

Asghar Muhammad, foto: Ragnar Söderbergs stiftelse 2018Asghar Muhammad, institutionen för medicin, Solna

Kort om projektet: I detta forskningsprojekt undersöks i vilken utsträckning infektionssjukdomar påverkar cellers åldrande hos mänskliga celler. Syftet är också att undersöka huruvida det finns en långsiktig, dold negativ effekt av återkommande och/eller kroniska asymptomatiska infektioner på cellers åldrande, med fokus på immunsystemet.

Läs mer på Ragnar Söderberg stiftelses webbsida

Armin Lak, foto: Ragnar Söderbergs stiftelse 2018Armin Lak, institutionen för neurovetenskap (ännu inte börjat på KI)

Kort om projektet: Vi fattar beslut av olika slag, och vi strävar ständigt efter att fatta bra beslut. Hur ändrar vi oss när vi fattar olika beslut? Och hur lär vi oss att fatta bättre beslut? Forskningsprojektet vill svara på dessa grundläggande frågor på de enskilda hjärncellernas nivå och de vägar som de använder för att kommunicera.

Läs mer på stiftelsens webbsida