Publicerad: 2020-12-21 09:36 | Uppdaterad: 2020-12-22 15:33

Covid-19-tester: KI återgår till ordinarie laboratorieverksamhet men har fortsatt beredskap

Hand med plasthandske håller i två provrör med blod. Laboratoriemiljö i bakgrunden.
KI återgår till ordinarie laboratorieverksamhet men har fortsatt beredskap för analysering av covid-19-tester. Foto: Pixabay

Under pandemivåren fick högskolesektorn inklusive Karolinska Institutet ett tillfälligt tillstånd från regeringen för att analysera covid-19-tester i samband med att smittspridningen ökade. Antalet genomförda analyser växte snabbt, men nu har andra aktörer kommit igång vilket innebär att KI kan återgå till ordinarie laboratorieverksamhet. Dock finns det fortfarande beredskap att ställa om ifall behov skulle uppstå.

Testning och klinisk diagnostik är inte en del av KI:s ordinarie verksamhet, men KI kunde genom ett regeringsbemyndigandet i våras bidra till att öka analyskapaciteten för regionerna med så kallad PCR-teknik för misstänkt covid-19. Omställningen var omfattande och kunde ske tack vare externa donationer och att KI-personal snabbt prioriterade om den ordinarie verksamheten.

Det var aldrig avsikten att detta skulle vara en långsiktig och hållbar lösning för covid-19-tester, utan sattes upp av KI för att understödja regionerna i tider med stort behov av tester. Laboratoriet, som kallat sig Nationellt Pandemicentrum (NPC), har kört med maxkapacitet under senare delen av hösten och totalt har KI-laboratoriet analyserat över 600 000 tester åt regionerna sedan i våras.

Under hösten har arbete pågått för att säkerställa en mer hållbar och långsiktig lösning för att tillgodose samhällets behov av testanalyser. Bland annat har en privat aktör, som hyr lokaler av KI, kommit igång med sin verksamhet i stor skala. Det innebär att KI:s laboratorier som tidigare ställts om till covid-19-analyser, nu kan återgå till ordinarie forskningsinriktad verksamhet. Förändringen kommer att ske i samband med årsskiftet.

portrait of Katarina Bjelke
Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

– Det är ett naturligt steg att ta då den typen av analysverksamhet normalt inte ingår i ett universitets uppgifter. Vi ser dock positivt på att en privat aktör etablerats som ser till att kapaciteten på analyser inte går ned i landet, säger universitetsdirektör Katarina Bjelke.

Den utrustning som använts av KI för analyser under det gångna halvåret, kan vid behov åter tas i bruk om ytterligare behov av analyser skulle uppstå på grund av pandemin.

– Den snabba uppskalningen av analysverksamheten som skedde under våren var ett viktigt bidrag från KI för att hantera en extraordinär situation. Vi är fortsatt beredda att göra insatser om så skulle behövas. Detta gör att vi i praktiken bidrar till att potentiellt öka den svenska analyskapaciteten avsevärt, säger Katarina Bjelke.