Publicerad: 2019-12-17 15:19 | Uppdaterad: 2019-12-17 15:36

Christopher Cederroth mottagare av prestigefyllt pris inom hörsel- och tinnitusforskning

Deutsche tinnitus Stiftung Charité har instiftat ett nytt forskningspris – ”Tinnitus & Hearing” -som tilldelas enastående prestationer inom de forskningsområden som omfattar orsaker, tidig upptäckt och behandling av tinnitus och hörselskador.

Christopher Cederroth, Institutionen för fysiologi och farmakologi.

Christopher Cederroth från Institutionen för fysiologi och farmakologi, har utsetts som mottagare av priset om 10,000 Euro för sina bidrag inom området under de senaste två åren. 

Vad betyder denna utmärkelse för din forskning?

– Det auditiva forskningsområdet har inte särskilt många utmärkelser på global nivå. Instiftandet av detta internationella pris är en fantastisk möjlighet att öka synligheten och betydelsen av vår forskning inom området, men också ett erkännande av de viktiga bidrag som bidrar till att utveckla området ytterligare. Deutsche Tinnitus Stiftung, som bildades vid sjukhuset Charité i Berlin och styrs av en tvärvetenskaplig styrelse bestående av framstående läkare och professorer, är en mycket aktiv patientorganisation.

Och för dig personligen?

– Det är först och främst en ära att bli utsedd till ”Ung och lovande forskare” som bidragit till betydande framsteg. Det är naturligtvis också uppmuntrande, inte bara för egen del, utan även för andra forskare som befinner sig i ett liknande skede i sina akademiska karriärer inom detta forskningsområde.

Hur gick prisceremonin till?

– Utmärkelsen presenterades under det 21: a Tinnitus-symposiet, som anordnas av Tinnitus Center vid Charité-Universitätsmedizin samt den tyska stiftelsen Tinnitus Foundation Charité, den 7 december 2019 i Berlin. Dr Kurt Anschütz, verkställande direktör för stiftelsen, inledde med att tacka prisets instiftare på tyska. Därefter tog ordförande i stiftelserådet, Dr. Rudolf Tauber, över ordet. Jag var inbjuden att presentera mitt arbete i form av en föreläsning med frågor från publiken.