Publicerad: 2020-04-07 09:22 | Uppdaterad: 2020-04-07 09:28

Christopher Cederroth mottagare av Geraldine Dietz Fox Young Investigator Award

The Association for Research in Otolaryngology (ARO) tillkännager Christopher Cederroth som mottagare av The Geraldine Dietz Fox Young Investigator Award vid AROs årliga MidWinter-möte. Christopher Cederroth får den prestigefyllda utmärkelsen för sin hörsel- och tinnitusforskning.

Christopher Cederroth, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi. Foto: Annika af Klercker

Christopher R. Cederroth, från Institutionen för fysiologi och farmakologi, vid Karolinska Institutet, valdes ut som mottagare av utmärkelsen ”för vikten av hans forskningsmål inom området; genetiska influenser på tinnitus, omfattningen och framstegen i hans forskningsprogram samt potentialen av slagkraftiga framsteg”.

Vad betyder denna utmärkelse för din forskning?

– Denna utmärkelse bekräftar att min forskning har haft en betydande inverkan på det auditiva forskningsområdet. Det indikerar också att jag har stöd från det auditiva samhället i mina nuvarande forskningsprojekt.

Och för dig personligen?

– Utmärkelsen är viktig för tinnitusforskning, en av de svårare störningarna i hörseln, för att förstå dess etiologi. Det belyser också vikten av att förespråka för och främja forskning om hörselstörningar. Jag beundrar Mrs. Foxs arbete. Jag är för närvarande involverad i aktiva patientorganisationer såsom American Tinnitus Association och British Tinnitus Association, vilka nu är i direkt kontakt med sina respektive regeringar för att främja tinnitusforskning.

Hur gick prisceremonin till?

– Prisutdelningen ägde rum vid AROs årliga MidWinter-möte, den 27 januari 2020 i San Jose. Geraldine Dietz Fox Young Investigator Award tillkännagavs före utmärkelsen Award of Merit (tilldelades Lynne A. Werner, University of Washington, Seattle), det främsta vetenskapliga erkännandet inom området otolaryngologi.

Ceremonin lockade nästan mötets alla 1000 deltagare. Efter ceremonin hölls ett mingel med mat och dryck.

Association for Research in Otolaryngology (ARO)

ARO är världens största organisation av hörsel- och balansforskare vars mål är att uppmuntra och främja forskning, både grundläggande och klinisk, inom det breda området för otolaryngologi och relaterade områden.

Geraldine Dietz Fox var en politiker som vid 27 års ålder förlorade hörseln i vänster öra och fann att ingen medicinsk behandling kunde återställa hennes hörsel. Hennes förespråkande för ökad forskning med inriktning på dövhet och hörselstörningar, för att öka utveckling av säkra och effektiva behandlingar, bidrog till stor del till en offentlig lag som undertecknades av president Ronald Reagan år 1983. Som även godkände bildandet av ett nytt hem för hörsel- och kommunikationsstörningar inom National Institutes of Health: en del av National Institute on deafness and other Communication Disorders. År 1988 grundade Geraldine Dietz Fox National organisation for Hearing Research Foundation (NOHR), som finansierar innovativa projekt i förebyggande, orsaker, behandlingar och botemedel mot hörselnedsättning och dövhet. Fox upprättade även ett pris för auditiv forskning som skulle tilldelas unga forskare från olika institutioner runt om i världen. Varje år tillkännager ARO mottagaren av Geraldine Dietz Fox Young Investigators Award vid sitt MidWinter-möte.