Publicerad: 2023-09-13 23:25 | Uppdaterad: 2023-09-19 13:18

Centrum för hälsokriser bidrar med expertrådgivning till WHO

Människor står i ring i ett tält
Johan von Schreeb i arbetet med WHO:s EMT-initiativ. Foto: n/a

Centrum för hälsokriser stödjer för tillfället Världshälsoorganisationens (WHO:s) Emergency Medical Teams (EMT:s) initiativ genom ett mentorskap för hälsoministerierna i Georgien och Armenien, i deras utveckling av EMT:s. Föreståndaren för centrumet, professor Johan von Schreeb, har precis kommit tillbaka till Sverige efter att ha tillbringat tio dagar i de bägge länderna.

EMT-initiativet är ett globalt nödnummer, dit länder som drabbas av katastrofer och andra hälsokriser kan vända sig och be om så kallad surge capacity inom hälso- och sjukvård för att möta det ökade behov som hälsokrisen skapat.

Ett EMT-team är en insatskapacitet med utbildad personal och material som snabbt kan erbjuda vård både nationellt och internationellt i en kris. 

För att säkerställa koordinering och kvalitet i insatsen förbinder sig EMT:s till en WHO-klassificering som baseras på en erkänd standard (”the Blue Book”). Karolinska Institutet har varit delaktiga i utvecklingen av dessa standarder och arbetar aktivt som mentorer.   

 ‒ Jag har varit med i utvecklingen av EMT-initiativet från första början och det gläder mig att se den globala förmåga det nu har. Faktum är att som kliniskt arbetande kirurg i många katastrofer har jag sett bristen på kvalitet och koordinering av insatser med egna ögon. Goda intentioner räcker inte, vi måste säkerställa att katastrofinsatser kan hållas ansvariga, koordineras och är av bästa möjliga kvalitet. EMT-initiativet är en process i riktning mot ett globalt nödnummersystem, där alla arbetar tillsammans, säger Johan von Schreeb.