Publicerad: 2021-02-25 13:33 | Uppdaterad: 2024-02-07 13:04

Carl Sellgren Majkowitz tilldelas Swedish Foundations′ Starting Grant

Profilbild Carl Sellgren
Carl Sellgren Majkowitz. Foto: Copyright Rafael Motta/ Flying Pig Studio

Swedish Foundations’ Starting Grant 2020 tilldelas KI-forskare, Carl Sellgren Majkowitz för sin forskning inom schizofreni.

Carl Sellgren Majkowitz verksam vid institutionen för fysiologi och farmakologi tilldelas anslaget Swedish Foundations’ Starting Grant 2020 (finansierat av Familjen Erling-Perssons Stiftelse) för sin forskning om hur avvikelser i hjärnans utveckling kan orsaka att man drabbas av schizofreni. Genom att omprogrammera hudceller från patienter skapar forskarteamet provrörsmodeller av hjärnans utveckling som sedan kan jämföras med modeller baserade på friska kontroller. Identifierade avvikelser kan sedan på olika sätt manipuleras i provrörsmodellerna och forskarteamet hoppas på så sätt kunna identifiera behandlingsbara sjukdomsmekanismer som kan leda till utvecklingen av mer riktade och effektiva läkemedel.

– Vi är väldigt tacksamma för det här stödet och det ger oss möjlighet att mer långsiktigt utveckla våra modeller samt att genomföra mer storskaliga experiment med celler från patienter, säger Carl Sellgren Majkowitz.

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem ideella stiftelser, Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond, som finansierar de mest framstående och lovande forskarna vid svenska lärosäten. Forskarna som finansieras är de som sökt medel från Europeiska forskningsrådet (ERC), men som trots högsta betyg från ERC:s sakkunniga fått avslag då ERC:s budget inte räckt till. Swedish Foundations’ Starting Grant beviljas ett år i taget och upp till fem år.

Kontakt

Carl Sellgren Majkowitz Forskare;Biträdande Lektor