Publicerad: 2021-11-10 13:56 | Uppdaterad: 2021-11-10 13:56

Ca 23 miljoner kronor till BioNut i anslag från Vetenskapsrådet

Närbild på en man
Professor Staffan Strömblad, Institutionen för biovetenskaper och näringslära. Foto: Anders Lindholm

Grattis!
Fem forskare verksamma vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från Vetenskapsrådet.

"Vi är glada över att flera etablerade grupper fick fortsatta medel från Vetenskapsrådet", säger Janne Johansson, prefekt vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära. "I anslagen ingår ett >7 Mkr-anslag till Staffan Strömblad för cellulär och molekylär cancerforskning, ett mycket gott tecken på en fortsatt stark ställning för ett av de stora forskningstemana vid vår institution."

Professor Staffan Strömblad fick 7 200 000 kronor, perioden 2022 - 2025, för ett projekt om "Cell-matrix-interaktioner i cancer". Detta projekt syftar till att definiera hur styvheten i vävnaden styr bröstcancerutveckling och progression. Vävnadsstyvning är vanligt förekommande i tumörer och känns igen av celler genom så kallad mekanotransduktion som härrör från en förstyvad extracellulär matris (ECM), som driver cancerprogressionen. Vi kommer att använda in vitro- och in vivo-modeller där vi ställer in ECM-styvheten för att reda ut molekylära mekanismer för mekanotransduktion som styr cancer.

Grattis till alla bidragstagare

Staffan Strömblad

Projekt: "Cell-Matrix-interaktioner i Cancer".
Projektanslag: 2022 - 2025, totalsumma 7 200 000 kr

Lauri Aaltonen

Projekt: "Mot skräddarsydd behandling av livmodermyom".
Projektanslag: 2021 - 2024,totalsumma 5 400 000 kr

Marianne Farnebo

Projekt: "Utreda hur RNA styr reparation av skadat DNA och dess potential som cancerterapi".
Projektanslag: 2022 - 2025, totalsumma 5 200 000 kr

Karl Ekwall

Projekt: "Epigenetik, kromatinomformning i cellulära vilotillstånd och cancer".
Projektanslag: 2022 - 2024, totalsumma 2 400 000 kr

Marie Löf

Projekt: "HealthyMoms2.0 - en digital plattform för att behandla graviditetsdiabetes och förbättra hälsa hos mor och barn: en randomiserad kontrollerad studie".
Projektanslag: 2022 - 2024, totalsumma 2 400 000 kr