Publicerad: 2013-07-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-24 15:58

Brunt fett bakom ökad hjärtdödlighet på vintern

Under den kalla årstiden dör fler personer av hjärt-kärlsjukdomar. Enligt en ny studie, som publiceras i tidskriften Cell Metabolism, kan det bero på att kylaktivering av kroppens bruna fett påskyndar tillväxten av aterosklerotiska plack i blodkärlen.

Det har länge varit känt att antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar ökar när det är kallt under vintersäsongen. Det har spekulerats kring att ökningen kan bero på snöskottning och begränsad fysisk aktivitet, men den bakomliggande mekanismen har varit oklar. Den aktuella studien visar på en ny princip för hur kyla ökar risken för ateroskleros (även kallat åderförkalkning eller åderförfettning) och är resultatet av ett samarbete mellan forskare från Karolinska Institutet, Linköpings universitet och tre universitet i Kina.

Forskarna studerade möss som är genetiskt förändrade så att de har hög benägenhet att utveckla ateroskleros. Möss, liksom människor, har både vitt och brunt fett i kroppen. Fettvalkar består mest av vitt fett, som lagrar överskottskalorier som fett. Brun fettvävnad däremot kan bränna fett för att alstra värme. Den värmebildande processen i brunt fett aktiveras av kyla och har ansetts vara fördelaktig för hälsan eftersom den kan minska mängden onödig vit fettvävnad i kroppen.

– Från början trodde vi att kylaktivering av brunt fett enbart skulle göra mössen smalare och friskare. I stället fick de mer fett inlagrat i blodkärlen, vilket var mycket överraskande och motsatsen till vad vi hade trott, säger Yihai Cao, vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet samt institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

Det visade sig att när mössen utsattes för kyla påskyndades bildningen av aterosklerotiska plack, som kan orsaka hjärtinfarkt och hjärnblödning. Dessutom blev placken mindre stabila av kylan. Om aterosklerotiska plack brister kan inlagrat fett läcka ut i blodet och blockera blodkärl i hjärta och hjärna. Den kylaktiverade nedbrytningen av fettsyror i mössens bruna fett ledde till ackumulering av lågdensitetslipoproteiner (LDL) i blodet och ökad fettinlagring i placken.

– Om detta visar sig stämma även för människor, är det rimligt att rekommendera personer som lider av hjärt-kärlsjukdomar att försöka undvika exponering för kyla och ta på sig varma kläder när de är utomhus på vintern, säger Yihai Cao.

Forskarna hoppas kunna bygga vidare på resultaten med studier på människor. Nyligen visade forskare från bland annat Sverige att åtminstone spädbarn har den typiska bruna, värmealstrande fettvävnaden, ett fynd som väckt hopp om nya sätt att behandla övervikt. Den aktuella studien tyder dock på att det kan finnas risker med att aktivera brun fettvävnad för att minska kroppsvikten om man samtidigt har någon form av hjärt-kärlsjukdom.

Studien har finansierats med anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Torsten Söderbergs Stiftelse, europeiska vetenskapsrådet ERC och EU:s sjunde ramprogram genom forskningsprojektet METOXIA. De tre kinesiska universitet som ingått i samarbetet är Shandong University, Tianjin Medical University och Sun Yat-Sen University.

Publikation

Cold exposure promotes atherosclerotic plaque growth and instability via UCP1-dependent lipolysis.
Dong M, Yang X, Lim S, Cao Z, Honek J, Lu H, et al
Cell Metab. 2013 Jul;18(1):118-29