Publicerad: 2023-03-24 11:46 | Uppdaterad: 2023-03-24 15:12

Blinda känner sina hjärtslag bättre än seende

Dekorativ bild
I en studie jämfördes hur bra blinda och seende är på att uppfatta sina hjärtslag. Foto: Julia Korczyk

Blinda är bättre på att uppfatta sina egna hjärtslag än seende, visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Jagiellonian University i Polen. Forskningen tyder på att blindhet leder till en ökad förmåga att förnimma signaler från kroppens inre organ. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Experimental Psychology: General.

Trettiosex blinda och lika många seende fick i flera experiment räkna sina egna hjärtslag utan att kontrollera pulsen eller lägga handen på hjärtat. Samtidigt mättes deras hjärtslag med en pulsmätare. Forskarna analyserade därefter hur väl deltagarna uppfattat sina hjärtslag.

Analysen visade att de blinda deltagarna var mycket bättre på att känna när deras hjärtan slog än de seende. Den blinda gruppen hade en genomsnittlig träffsäkerhet på 0,78 medan den seende gruppen hade en träffsäkerhet på 0,63 i snitt, enligt en statistisk skala där 1,0 representerar alla rätt.

Ökad kunskap om hjärnans formbarhet

Doktorand Dominika Radziun och professor Henrik Ehrsson
Dominika Radziun och Henrik Ehrsson. Foto: Ulf Sirborn

– De blinda deltagarna var mycket bättre på att räkna sina egna hjärtslag än de seende deltagare i vår studie och i flera tidigare studier med seende som vi jämförde med. Det ger oss viktig information om hjärnans formbarhet och hur förlusten av ett sinne kan förstärka andra – i det här fallet förmågan att känna vad som händer i den egna kroppen, säger Dominika Radziun, doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens korresponderande författare.

Enligt forskarna kan känsligare förnimmelse av kroppsliga signaler möjligen ge en fördel när det kommer till känslomässig bearbetning. Tidigare studier har nämligen kopplat interoceptiv förmåga, dvs. hur väl man uppfatta sinnesintryck från kroppens inre, till emotionsbearbetning inklusive hur väl man uppfattar sina egna och andras känslor.

– Vi vet att hjärt- och känslosignaler är starkt sammanflätade; till exempel så slår hjärtat snabbare när vi blir rädda. Det är möjligt att blindas förstärkta förmåga att uppfatta hjärtats signaler också påverkar deras känslomässiga upplevelser, säger Dominika Radziun.

Forskningsgruppen kommer nu att fortsätta att studera hur blinda individer uppfattar sin egen kropp, och undersöka om strukturella förändringar i visuella cortex, dvs. hjärnområdet som normalt ansvarar för syn, är kopplat till en ökad förmåga att förnimma signaler från kroppens inre organ.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Göran Gustafsson Stiftelse, Polish National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki) och Marie Skłodowska-Curie Intra-European Individual Fellowship.

Publikation

Heartbeat counting accuracy is enhanced in blind individuals.” Dominika Radziun, Maksymilian Korczyk, Laura Crucianelli, Marcin Szwed, H. Henrik Ehrsson, Journal of Experimental Psychology: General, online 23 mars, 2023: doi: 10.1037/xge0001366