Publicerad: 2023-05-26 11:21 | Uppdaterad: 2023-05-26 11:39

Barnmorskan Tiwonge från Malawi sprider kunskaperna från KI:s utbildning till fler

Kvinna som står framför en byggnad
Barnmorskan Tiwonge Gondwe-Mwangonde Foto: N/A

Efter att ha gått KI:s kapacitetsbyggande program för ledare inom kvinnors och barns hälsa har Tiwonge Gondwe-Mwangonde använt kunskaperna för att minska förlossningsskador i Malawi. Nu initierar hon nya utbildningar för regionens barnmorskor.

Tiwonge Gondwe-Mwangonde har idag rollen som arbetsledare för barnmorskorna vid Limbe Health Centre i södra Malawi. Redan som barn drömde hon om att arbeta som sjuksköterska. Men när hon väl började jobba så var det som att något saknades. 

– Det var först när jag vidareutbildade mig till barnmorska som jag verkligen hittade hem. Nu kan jag inte tänka mig att arbeta inom något annat område än sexuell och reproduktiv hälsa, säger Tiwonge Gondwe-Mwangonde. 

I framtiden ser hon sig som en del av en lärande organisation där hennes kunskaper kan komma fler till nytta. Utbildningen “Midwize - Capacity building training programme for public health officials in maternal and child health” valde hon som ett led i sin strävan.

Hälsovård på lokala hälsocentraler på landsbygden

När vi gör intervjun med Tiwonge Gondwe-Mwangonde är hon på besök vid en hälsocentral på Malawis landsbygd.  

– Det är viktigt att ge sig ut på fältet och själv besöka mer avlägsna hälsocentraler för att förstå vilka utmaningar de står inför. Jag försöker besöka varje hälsocentral en gång i kvartalet, säger Tiwonge Gondwe-Mwangonde.

Denna dag hoppas hon hinna med tre besök, och resan går med jeep ofta genom ett mer eller mindre väglöst landskap. Närmare 70 procent av hälsovården i distriktet Blantyre ges vid små, lokala hälsocentraler på landsbygden med mycket begränsade resurser. Vid denna hälsocentral delas veckans dagar upp för olika vårdbehov, och varannan månad får de besök av en mobil vårdklinik. 

– Även om detta är en liten hälsocentral så ger de alla former av vård. Vid förlossningsenheten arbetar cirka åtta sjuksköterskor som tar emot cirka sex gravida kvinnor per dag. 

Initierade en undersökning av förlossningsskador

Nu har det gått en tid sedan Tiwonge Gondwe-Mwangonde gick utbildningen “Midwize -  Capacity building training programme for public health officials in maternal and child health”. Hon arbetar fortfarande vidare för att sprida kunskaperna hon fick till fler, bland annat kring vikten av dynamiska förlossningsställningar, berättar hon. 

Redan under utbildningen initierade hon en undersökning av förlossningsskador vid kliniken där hon arbetar. Och det visade sig att cirka 70 procent av kvinnorna drabbades av skador som kunde förebyggas genom mer varierade förlossningsställningar.  

– I Malawi används enbart en förlossningsställning på sjukhusen. Men när vi såg fördelarna med mer dynamiska positioner så började vi införa dem vid kliniken, säger Tiwonge Gondwe-Mwangonde. 

Snart fann hon att det redan tidigare funnits ett projekt, initierat av KI, för att sprida kunskaperna om fördelarna med flexibla förlossningsställningar. Men Tiwonge Gondwe-Mwangonde menar att det inte fick någon vidare spridning. 

– När vi själva byggde upp en grupp som kunde utbilda andra så lyckades vi bättre. Idéerna välkomnades lättare och vi fick många fler intresserade. Det visar hur svårt det är att sprida kunskap från utomstående. 

Nu har hon samlat finansiering för att utbilda ytterligare ett trettiotal barnmorskor i regionen. Tidigare forskning och data från regionen visar att förlossningsskadorna minskar, kvinnorna är nöjdare och även utfallen för de nyfödda förbättras genom att använda dynamiska förlossningsställningar.

Överföring av kunskap mellan deltagare och länder

Utbildningen “Midwize - Capacity building training programme for public health officials in maternal and child health” resulterade även i en överföring av kunskap mellan deltagare och länder. När det var dags för projektarbete kunde hon dra nytta av de andra deltagarnas erfarenheter för att själv nå längre. 

– Jag lärde mig mycket under de personliga presentationerna, särskilt från de kenyanska deltagarna. Under utbildningen blev det tydligt att vi alla står inför liknande utmaningar och kan lära av varandra, säger hon. 

Dessa insikter inspirerade henne och har blivit till en drivkraft i vardagen. 

– Utbildningen var mycket intressant och gav mig en rad verktyg att använda i mitt yrke. Därför rekommenderar jag verkligen den till andra som vill bidra till att bygga upp en bättre hälso- och sjukvård, säger Tiwonge Gondwe-Mwangonde. 

Tiwonge Gondwe-Mwangonde 

Familj: Man och två söner, fyra och sju år gamla.

Bor: Blantyre, Malawi.

Fritidsintressen: Tränar gärna på gym och spelar volleyboll. Gillar att dansa och umgås med vänner och familj.

 

Om utbildningen

Capacity building training programme for public health officials in maternal and child health (MIDWIZE) är finansierat av Svenska institutet genom SI Public Sector Innovation Programme, som riktar sig till universitet och högskolor. Utbildningsprogrammet genomförs i samarbete med nyckelaktörer inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer i syfte att främja innovation och hållbarhet i partnerländerna. 

Programmet genomförs inom ramen för Centre of Excellence for Sustainable Health, ett kompetenscentrum för hållbar hälsa, som Karolinska Institutet har bildat tillsammans med Makerere University i Kampala, Uganda.