Publicerad: 2022-12-20 16:31 | Uppdaterad: 2023-05-24 22:45

Barncancerforskning vid KI tilldelas 46 miljoner kronor

dekorativ bild
Foto: Getty images. Foto: Getty images.

Barncancerfonden tilldelar 46 miljoner kronor till forskning vid Karolinska Institutet (KI). Det gör KI till den största mottagaren för medel till forskning från Barncancerfonden år 2022.

Barncancerfonden delar i december ut 140 miljoner kronor till barncancerforskning. 46 av dessa går till Karolinska Institutet och kommer bland annat att bidra till studier som syftar till att utveckla nya immunterapier, effektivare kemoterapi för leukemidrabbade, undersöka om det finns ärftliga komponenter som avgör varför barnen drabbas, hur fertiliteten kan säkras för unga pojkar som drabbas av cancer samt ett stort nordiskt samarbetsprojekt där forskarna följer hur det går för barnen när det gäller deras hälsa, utbildning, arbetsliv, inkomst, om man bildar familj och skaffar barn.

De fyra högst rankade projekten på KI är: