Publicerad: 2022-02-25 13:11 | Uppdaterad: 2022-02-25 13:27

Barncancerfonden tilldelar KI-forskare 60 miljoner kronor

Decorative image
Foto: Getty Images

Barncancerfonden har beslutat att bevilja 150 miljoner i anslag till svensk barncancerforskning, därav 60 miljoner kronor till totalt 32 forskare på Karolinska Institutet.

Medlen går till forskare som kan skapa kraft och kontinuitet i forskningen om barncancer. Emma Tham vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi beviljas 3 000 000 kronor under tre år för forskning kring att testa cellfritt tumör DNA (vätskebiopsi) för förbättrad diagnostik och uppföljning av barn med cancer.