Publicerad: 2019-01-10 16:17 | Uppdaterad: 2019-01-10 16:35

Barncancerfonden delar ut drygt 43,5 miljoner kronor till Karolinska Institutet

En dryg tredjedel av de 137 miljoner kronorna som delas ut i Barncancerfondens stora utlysning går till forskningsprojekt vid Karolinska institutet. Karolinska Institutet är därmed det universitet som får störst del av totalsumman.

Av de 100 anslagen gick fem kliniska projektanslag och 28 projektanslag till KI. För att ta del av vilka projekt som har fått anslag vänligen se nedan länkar till Barncancerfondens webbplats.