Publicerad: 2020-03-30 17:46 | Uppdaterad: 2020-03-30 17:46

Åtta nya forskartjänster vid KI med anslag från Cancerfonden

Cancerfonden finansierar åtta nya forskartjänster och en forskarskola vid KI. Forskarna är på olika steg i karriären och kan tack vare tjänsterna fördjupa sig i sitt område samt skapa långsiktighet i sin forskning.

Tjänsterna finansieras i upp till sex år. Förutom tjänster för forskare finansierar Cancerfonden varje år hundratals forskningsprojekt och olika stipendier.

– Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och bra forskning behöver en långsiktig finansiering för att den ska nå framgång, därför är vi väldigt stolta över att kunna få presentera dessa nya forskartjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

Cancerfonden har även beslutat att dela ut 2,4 miljoner till Karolinska Institutet för att bedriva en nationell forskarskola. Forskarskolan är treårig med syftet att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser för framtida kliniska forskare i cancerområdet.

De nya forskartjänsterna 2020 vid KI

Fellowship ovarialcancer

En särskild satsning som Cancerfonden i år gör på cancer i äggstockarna:

  • Sahar Salehi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa

Senior Investigator Award

Finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan.

  • Jonathan Coquet vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Senior Clinical Investigator Award

En klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete.

Junior Investigator Award

Finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan.

Junior Clinical Investigator Award

En sexårig klinisk forskartjänst på 50–70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan. I år tilldelas tjänsten

Postdoktortjänster

Finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan. Tjänsterna tilldelas i år till: