Publicerad: 2019-04-09 14:22 | Uppdaterad: 2019-09-18 13:44

Artikel om akut porfyri utsedd till paper of the month

Oligonucleotide Therapeutics Society har utsett artikeln "Phase 1 Trial of an RNA Interference Therapy for Acute Intermittent Porphyria" till Paper of the Month.

Artikeln publicerades nyligen i The New England Journal of Medicine och försteförfattare är Eliane Sardh vid gruppen Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Publikation

Phase 1 Trial of an RNA Interference Therapy for Acute Intermittent Porphyria.
Sardh E, Harper P, Balwani M, Stein P, Rees D, Bissell D, et al
N. Engl. J. Med. 2019 02;380(6):549-558