Publicerad: 2022-06-17 10:18 | Uppdaterad: 2022-06-17 10:35

ARC deltar vid den 26e upplagan av Nordic Congress of Gerontology

Gruppbild på alla deltagare från ARC
ARC deltar vid den 26e upplagan av Nordic Congress of Gerontology, 8-10 juni 2022 i Odense, Danmark. Foto: NEAR/ARC

Flera medarbetare från ARC deltog i den 26:e nordiska gerontologikongressen (26NKG), som ägde rum den 8–10 juni 2022 i Odense, Danmark. Årets tema var Förändring och kontinuitet, och ARC bidrog bland annat med 12 presentationer och 7 affischer, sponsrat av NEAR (The National E-infrastructure for Aging Research).

Konferensanläggning i Odense, Danmark.
26e upplagan av Nordic Congress of Gerontology, 8-10 juni 2022 i Odense, Danmark. Foto: Maja Rudolphson

Över 550 personer från olika länder och universitet deltog i den tre dagar långa konferensen, med utbyte av både forskning och inspiration. Deltagarna uppmuntrades att utforska och dela förändring och kontinuitet i perspektivet av åldrande och liv på äldre dagar.

Fem pelare

26NKG erbjöd många högkvalitativa abstracts i en mängd olika ämnen, som återspeglar de fem pelarna i Nordic Gerontological Federation (NGF):

  1. Biologiska och medicinska vetenskaper
  2. Hälsovetenskap
  3. Beteende- och samhällsvetenskap
  4. Humanoria och konst
  5. Social forskning, politik och praktik

Det välplanerade programmet innehöll 8 huvudanföranden, 44 symposier, över 100 muntliga presentationer och 160 affischer.

SWEOLD

ARC-studien SWEOLD (The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old) introducerades vid invigningen av Kaare Christensen som en av de mest värdefulla databaserna av äldre personers levnadsvillkor, vilket var en stor ära. Med hjälp av datainsamlingen SWEOLD 2021 användes preliminära resultat i tre presentationer som handlade om trender inom hälsa, alkoholkonsumtion och socialt deltagande.

NEAR:s bokstånd vid konferensen.
Närbild av NEAR:s bokbord vid den 26e upplagan av Nordic Congress of Gerontology, 8-10 juni 2022 i Odense, Danmark. Foto: Maja Rudolphson

NEAR

NEAR bidrog med ett bokbord, där tre postdoktorer från Karolinska Institutet presenterade sina forskningsresultat från pågående NEAR-projekt. NEAR:s vetenskapliga koordinator, Debora Rizzuto, tillika en av talarna på kongressen, presenterade sitt forskningsprojekt om luftföroreningar och demens.

Debora Rizzuto presenterar sin forskning samtidigt som bild visas på duk/skärm vid hennes sida.
Debora Rizzuto presenterar sin forskning vid den 26e upplagan av Nordic Congress of Gerontology, 8-10 juni 2022 i Odense, Danmark. Foto: Maja Rudolphson

"Educational differences in cognitive performance" - Johan Rehnberg

Text av Erika Augustsson och Maja Rudolphson.