Publicerad: 2022-02-02 09:24 | Uppdaterad: 2023-12-20 10:58

Ansök om forskningsmedel 2024

KI och Region Stockholm arbetar tillsammans för att skapa optimala förutsättningar för klinisk forskning, utbildning och utveckling av sjukvården för att förbättra människors hälsa. En stor del av både forskning och utbildning förutsätter tillgång till hälso- och sjukvården. Region Stockholm är därför en viktig samarbetspartner för KI och tillsammans utlyses medel och forskningstjänster för att stödja utvecklingen.

ALF Medicin 2025

Forskningsrådet utlyser projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt.

  • Ansökningsperiod: 1 januari-15 februari kl.16.00

ALF Pedagogik 2025

Utbildningsrådet utlyser ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

  • Ansökningsperiod: 1 januari - 14 mars kl.16.00

KI Pedagogik 2025

  • Ansökningsperiod: 1 januari - 14 mars kl.16.00

Innovationsfonden 2024 period 2

  • Ansökningsperiod: 1 januari - 2 februari kl.12.00

CIMED projektbidrag 2025

  • Ansökningsperiod: 3 januari - 3 mars

Forskartjänster 2025 

Forskar ST, klinisk postdoktor, klinisk postdoktor i vårdvetenskap, klinisk forskare och högre klinisk forskare. 

  • Ansökningsperiod: 1 februari - 14 mars kl.16:00

NSV projektmedel 2025

  • Ansökningsperiod: 5 februari - 4 april  kl.16.00