Publicerad: 2021-12-13 09:57 | Uppdaterad: 2021-12-13 09:59

Ansök nu till KI:s sommarforskarskola (KISS)

Är du student på något av KI:s grundutbildningsprogram? Är du intresserad av forskning? Har du funderat på att doktorera? Då kan KI:s sommarforskarskola (KI Summer School in Medical Research) vara av intresse för dig!

KI:s sommarforskarskola är en forskningsintroduktionsskola som är öppen att söka för studenter som läser något av grundutbildningsprogrammen vid Karolinska Institutet. Sommarskolan gavs för första gången sommaren 2018 och bygger på den tidigare kursen i medicinsk vetenskap (1QA017). Sommarskolans mål är att introducera studenter till forskning och att uppmuntra studenters framtida strävan att doktorera vid Karolinska Institutet. Skolan ges på engelska.

Sommarskolan kick-startar med en introduktionsvecka i juni (preliminärt vecka 24), med föreläsningar som täcker en rad grundläggande ämnen som hypotesprövning, etik, statistik, presentationsteknik, beskrivning av forskarutbildningen vid Karolinska Institutet och hur man skriver en vetenskaplig artikel. Därefter deltar studenterna i ett 6-veckors forskningsprojekt vid en valfri institution vid Karolinska Institutet. Projektet görs tillsammans med en handledare. Kursen avslutas i augusti (preliminärt vecka 34), med studentpresentationer och postersessioner.

Studenter som är inskrivna på sommarskolan har rätt att få ett forskningsstipendium. Den forskargrupp som handleder studenten får också ett ekonomiskt bidrag. 
 

Sista ansökningsdag 22 februari, 2022

Läs mer och få information om hur du ansöker på hemsidan för KI:s sommarforskarskola (på engelska). 

Kontakt