Publicerad: 2022-07-01 11:21 | Uppdaterad: 2022-07-01 11:21

Anslag från CIMED 2023-2025 vid BioNut

funding

Grattis till forskarna vid BioNut som mottagit projektbidrag från CIMED för 2023-2025.

CIMED projektbidrag 2023-2025 - Senior

Juha Kere

För ett projekt med den engelsk titeln: "Toward early prediction of pre-eclampsi"

Peter Svensson

För ett projekt med den engelsk titeln: "Exploring the dynamics of the HIV-1 reservoir to enable personalized antiretroviral therapy"

CIMED projektbidrag 2023-2025 - Junior

Rongrong Fan

För ett projekt med den engelsk titeln: "Functional epigenetics in monocytes and its role in human atherosclerosis”