Publicerad: 2022-08-18 16:12 | Uppdaterad: 2022-08-18 16:52

Anslag från CIMED 2023–2025 till NVS

mynt som rinner ur en glasvas
Foto: Pixabay: Olya Adamovich

Grattis till forskarna vid NVS som mottagit projektbidrag från CIMED för 2023-2025.

CIMED projektbidrag 2023–2025 – Senior

Agneta Nordberg

Avdelningen för klinsik geriatrik
Projekttiel: ”Amyloid och Tau PET och plasma biomarkörer vid diagnostik och behandling av kognitiva sjukdomar”

Ann Langius-Eklöf

Avdelningen för omvårdnad
Projekttitel: ”To live better and longer with prostate cancer: effects of supportive and person-centered care assisted by mobile technology within a primary health context”

Eric Westman 

Avdelningen för klinisk geriatrik
Projekttitel: ”Precision medicine in Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders”

Erika Franzén

Avdelningen för fysioterapi
Projekttitel: ”Linking behavioural effects of intensive motor-cognitive exercise to imaging and wet biomarkers in people with neurological diseases”

Miia Kivipelto

Avdelningen för klinisk geriatrik
Projekttitel: ”From accurate disease models to personalized multimodal preventive interventions for Alzheimer’s disease: FINGER 2.0 and MET-FINGER”

 

CIMED projektbidrag 2023–2025 – Junior

Franziska Albrecht

Avdelningen för fysioterapi
Projekttitel: ”Parkinson's disease subtypes - paving the way to personalized medicine”

CIMED

CIMED (centrum för innovativ medicin) stödjer klinisk och translationell forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg. CIMEDs uppdrag är att stärka den kliniska forskningsnoden vid Campus Flemingsberg och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. CIMED finansieras av Region Stockholm.