Publicerad: 2021-06-28 12:44 | Uppdaterad: 2021-06-28 12:44

Anslag från CIMED 2022-2024 vid BioNut

funding

Grattis till forskarna vid BioNut som mottagit projektbidrag från CIMED för 2022-2024. Totalt 4,5 miljoner SEK har tilldelats BioNut.

CIMED projektbidrag 2022-2024 - Senior

Anna Rising

Projekttitel: "A new injectable material for bone regeneration and novel strategies for fracture repair."

Qiang Pan-Hammarström

Projekttitel: "Clinical and genetic studies on malignant B cell lymphomas – basis for development of better prognostic models and novel therapies."

CIMED projektbidrag 2022-2024 - Junior

Marco Gerling

Projekttitel: "A clinical tool for improved pancreatic cancer therapy and a molecular map of tumor invasion."