Publicerad: 2024-05-30 13:41 | Uppdaterad: 2024-05-30 15:47

Angelica Lindén Hirschberg belönas för banbrytande arbete inom gynekologisk endokrinologi

Portrait of Angelica Lindén Hirschberg.
Angelica Lindén Hirschberg, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Photo: Sofia Nahringbauer.

I en ceremoni som hölls på Karolinska Universitetssjukhuset nyligen, tilldelades professor Angelica Lindén Hirschberg, framstående gynekolog och forskare, det prestigefyllda priset för föredömliga forskningsinsatser för patientnytta.

Det är jätteroligt och ärofyllt att få den här utmärkelsen. På det här sjukhuset finns många framstående forskare, så det känns fantastiskt att bli uppmärksammad för vårt arbete inom gynekologisk endokrinologi, säger professor Angelica Lindén Hirschberg.

Angelica Lindén Hirschberg har varit verksam på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1990 och är även professor vid Karolinska Institutet, där hon leder forskning inom gynekologisk endokrinologi. Hennes arbete fokuserar på olika hormonella tillstånd hos kvinnor, särskilt de som är kopplade till nedsatt fertilitet och metabola hälsorisker.

Hon är även medicinskt ansvarig för Sveriges enda högspecialiserade mottagning inom gynekologisk endokrinologi. Patienter från hela landet söker hjälp där för tillstånd som avvikande könsutveckling, kromosomrubbningar, sviktande äggstocksfunktion och gynekologiska missbildningar. Mottagningen är integrerad med Kvinnohälsans forskningsmottagning, där patienterna deltar i olika studier för utveckling av diagnostik och nya behandlingsmetoder.

Prematur ovariell insufficiens 

En av hennes mest banbrytande forskningsinsatser är inom området prematur ovariell insufficiens (POI). Detta tillstånd innebär att unga kvinnor utvecklar tidigt klimakterium och infertilitet. I en nyligen genomförd pilotstudie visade hennes team att immunmodulerande behandling kan få äggstockarna att svara på äggstocksstimulering och leda till graviditet hos en del av dessa kvinnor. Resultaten har varit sensationella och ger hopp till kvinnor som tidigare endast kunde få barn via äggdonation.

Angelica Lindén Hirschberg berättar också att de nyligen har fått ett stort anslag från Vetenskapsrådet för att genomföra en större randomiserad placebokontrollerad studie inom detta område.

– Vi hoppas kunna förbättra livskvaliteten för kvinnor som lider av POI och ge dem möjligheten att bli mödrar på naturlig väg, säger Angelica Lindén Hirschberg.