Publicerad: 2019-09-13 10:23 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:36

Andrea Carmine Belin får anslag från Stiftelsen Mellby Gård i samarbete med Hjärnfonden

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. I år har 98 forskningsprojekt av totalt 273 inkomna beviljats stöd.

Portrait of Andrea Carmine Belin, researcher at Neuro

Andrea Carmine Belin, forskare vid Institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet, har beviljats Hjärnfondens forskningsbidrag 2019 med extra stöd från Stiftelsen Mellby Gård för forskningsprojektet ”Karakterisering av Hortons huvudvärk och koppling till dygnsrytm och genetik”. Bidraget är på 4.600.000 SEK

Vad är det för forskningsanslag du fått?

– Jag har fått Hjärnfondens forskningsbidrag 2019 med stöd från Stiftelsen Mellby Gård. Efter uppföljningsmöten med och skriftliga rapporter till en donator som samarbetar med Hjärnfonden, utöver Hjärnfondens Vetenskapliga nämnds granskning, kan man säga att min ansökan fick en ”bonus” från Stiftelsen, säger Andrea Carmine Belin. 

Kan du berätta lite mer om din forskning?

– Jag forskar om Hortons huvudvärk, en obotlig neurovaskulär sjukdom som leder till extrem smärta och som är vanligare hos män. Den har rapporterats ha en ärftlig komponent och vara kopplad till dygnsrytm. Tack vare kontinuerligt stöd från Stiftelsen Mellby Gård och Hjärnfonden har jag och mitt forskarteam kunnat bygga upp en av världens största biobanker med biologisk vävnad och kliniska data från Hortonpatienter och kontroller inom loppet av några år. Denna biobank ger oss nu möjlighet att besvara de många frågor om vad som orsakar Hortons huvudvärk, hur vi bättre kan behandla sjukdomen, och i bästa fall bota den.

Vad händer nu?

– Första steget i vårt projekt är att utvärdera data från en s.k. Genome Wide Association Study (GWAS) gjord på vår biobank, där vi studerat genetiska markörer över hela genomet. Vi kommer att jämföra markörernas frekvens mellan patienter och kontroller samt med avseende på bland annat insamlade data om läkemedelssvar. Vi undersöker även könsskillnader och kopplingen till dygnsrytm i relation till Hortons huvudvärk. Stödet från Stiftelsen Mellby Gård och Hjärnfonden är helt avgörande för att kunna bedriva min forskning om Hortons huvudvärk.