Publicerad: 2019-08-23 15:44 | Uppdaterad: 2019-08-23 16:32

Amgen - inspirerar morgondagens forskare

Amgen Scholars Program vid KI är en sommarforskarskola för europeiska studenter som ges vid Karolinska Institutet (KI) och som finansieras av Amgen Foundation.

Poster presentation under mingel

Mer än 400 studenter ansökte om en plats på Amgens sommarforskarskola vid KI.

15 mycket motiverade studenter valdes ut för att delta i årets upplaga. I år kom studenter från 10 olika länder och de studerar i nio europeiska länder (Bosnien-Hercegovina, Irland, Italien, Polen, Ryssland, Serbien, Spanien, Turkiet och Storbritannien). 

Att bli forskare

Programmet som koordineras av Jonas Sundbäck, började efter midsommar och inleddes med några dagar introduktion där de fick ta del av KIs forskning, föreläsningar i vetenskapligt skrivande och poster presentationer. Efter 8 veckor studier avslutades programmet förra veckan med både mutliga presentationer och posters av den genomförda forskningen. Då fick studenterna också träna på att kritisera varandras arbete.

Upptäcka Stockholm

Förutom att spendera tid i laboratorierna deltog eleverna också i workshops och hade sociala aktiviteter. De besökte  Nobelmuseet, Birka, Sandhamn och Hagströmer-biblioteket med dess samling av sällsynta böcker inom medicin.

It doesn't exist a word in English that can describe this Program. It was truly amazing, open-minding, exciting. It was a unique experience and I was glad I was part of it. I will never forget it.

Participating student 2019

Amgen Foundation’s motto is “Inspiring The Scientists of Tomorrow” and I couldn’t find more suitable words to express what Amgen Scholars Program is about. An amazing experience I will never forget. Thanks to everyone who has made this dream come true.

Participating student 2019

Amgenstipendiater 2019